Wymiana kas fiskalnych na kasy online


Przedsiębiorco!

Przypominamy, że w terminie do 1 lipca 2021 r. następna grupa przedsiębiorców musi wymienić swoje dotychczasowe kasy fiskalne na kasy online. Oczywiście nowe kasy powinny być stale podłączone do internetu, dzięki czemu na bieżąco mogą komunikować się z Centralnym Repozytorium Kas, prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej i przesyłać do niego informacje, nie tylko o wartości dokonanej sprzedaży, ale także o wszystkich operacjach dokonywanych na kasie.

Zobligowane do wymiany kas w terminie do 1 lipca 2021 r. są branże pełniące usługi:
-kosmetyczne,
-fryzjerskie,
-budowlane,
-w zakresie opieki medycznej prowadzonej przez lekarzy i lekarzy dentystów,
-prawnicze,
-związane z działalnością obiektów służących poprawie kondycji fizycznej (baseny, siłownie, kluby fitness) – wyłącznie w zakresie wstępu.


Ulga na wymianę kasy online
Podatnicy, którzy są zobligowani do wymiany kasy na kasę online, oraz podatnicy niezobligowani do jej wymiany, którzy dotychczas nie posiadali kasy fiskalnej i pierwszą, którą zakupią będzie kasa online, mogą ubiegać się o ulgę w wysokości maksymalnie 90% wartości kasy, ale nie przekraczającej 700 zł.

Zwrot części kwoty wydanej na zakup kasy następuje pod warunkiem:
-rozpoczęcia ewidencjonowania sprzedaży na kasie,
-posiadania dowodu zakupu oraz potwierdzenia zapłaty za kasę.


Aktualnie nie ma jeszcze podanych dokładnych terminów wymiany kas online dla pozostałych przedsiębiorców, jednak, z tego co podaje Ministerstwo Finansów, od 2023 r., jedynym typem kasy, który będzie można zakupić będzie kasa fiskalna online.
Zastrzeżenia prawne.Materiały przedstawione na naszej stronie internetowej są przeznaczone jedynie do celów informacyjnych. Żadna z informacji znajdujących się na tej stronie internetowej nie stanowi porady podatkowej ani prawnej. Osoby zainteresowane uzyskaniem bardziej szczegółowych informacji lub porad dotyczących kwestii zawartych na tej stronie proszone są o skontaktowanie się bezpośrednio z Kancelarią Rachunkową Krzysztof Krukowski. Dokładamy starań, aby przedstawiane informację były kompletne, prawdziwe i aktualne. Nie ponosimy jednak odpowiedzialności za ewentualne braki w zamieszczonych materiałach, ani możliwe rezultaty działań podjętych w oparciu o nie. Wykorzystanie materiałów zawartych na stronie oraz samej strony, w całości lub części, w celu innym niż użytek osobisty, wymaga pisemnej zgody właściciela Kancelarii Rachunkowej.