Usługi księgowe i rachunkowe

Biuro rachunkowe Podatek proponuje szeroki wachlarz usług obejmujących rachunkowość i związane z nią zagadnienia.
Oferta biura rachunkowego Podatek

Nasza oferta obejmuje m.in. kompleksowe usługi księgowe, obsługę kadrowo-płacową, sporządzanie analiz i raportów, reprezentowanie klientów przed US i ZUS.

Swoją ofertę kierujemy do klientów prowadzących działalność gospodarczą na terenie Wrocławia i jego okolic. Zapewniamy księgowość na najwyższym poziomie!

W ramach współpracy oferujemy Naszym klientom:

Księgowość uproszczona

 • od 210 zł netto

(w cenę wliczona opłata za upoważnienie do reprezentowania przed Urzędem Skarbowym)

Zakres prac związanych z prowadzeniem podatkowych ksiąg przychodów i rozchodów lub ewidencji ryczałtu obejmuje:

 • dokonywanie zapisów w KPiR lub ewidencji ryczałtu,
 • prowadzenie ewidencji sprzedaży i zakupu VAT,
 • prowadzenie ewidencji śr. trwałych i ew. wyposażenia,
 • ustalanie wysokości miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy,
 • sporządzanie miesięcznych i rocznych deklaracji podatkowych i ZUS,
 • przygotowywanie dowodów wpłat na podatki i ZUS,
 • reprezentowanie klientów w Urzędzie Skarbowym i ZUS.

Prowadzenie księgi rachunkowej (pełna księgowość)

 • od 600 zł netto

(w cenę wliczona opłata za upoważnienie do reprezentowania przed Urzędem Skarbowym).

Zakres prac związanych z prowadzeniem pełnej księgowości obejmuje:

Prowadzenie ksiąg rachunkowych

 • przygotowanie polityki rachunkowości,
 • sporządzanie planu kont,
 • kwalifikowanie dowodu do księgowania,
 • dekretacja i księgowanie dokumentów,
 • prowadzenie rozrachunków z kontrahentami,
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych,
 • ustalanie wyniku finansowego,
 • naliczanie podatku dochodowego,
 • sporządzanie deklaracji CIT i PIT,
 • wycena aktywów i pasywów,
 • sporządzanie sprawozdań finansowych,
 • reprezentowanie klientów w Urzędzie Skarbowym i ZUS,
 • prowadzenie ewidencji zakupu i sprzedaży VAT,
 • prowadzenie ewidencji nabyć i dostaw wewnątrzwspólnotowych UE,
 • naliczanie podatku VAT należnego i naliczonego,
 • sporządzanie deklaracji VAT – 7.

Obsługa kadrowo – płacowa

 • od 70 zł netto za jedną osobę

Zakres prac związanych z prowadzeniem kadr i płac obejmuje:

 • sporządzanie umów o pracę, zlecenia, dzieła,
 • sporządzanie list płac, rachunków do umów zlecenia, dzieła,
 • sporządzanie deklaracji i rozliczeń dla ZUS, Urzędu Skarbowego oraz pracowników,
 • prowadzenie akt osobowych,
 • sporządzanie zaświadczeń o wynagrodzeniu i zatrudnieniu.

Prowadzenie księgowości projektów unijnych

Zakres obsługi księgowej projektów unijnych obejmuje:

 • przygotowanie lub wsparcie w opracowaniu dokumentacji niezbędnej do prawidłowej realizacji i rozliczenia projektu,
 • profesjonalne doradztwo w realizacji projektu,
 • zarządzanie finansowe projektem,
 • księgowość i rozliczanie projektu,
 • monitoring i ewaluacja finansowa projektu
 • kontakt z instytucjami zarządzającymi oraz kontrolnymi.

Windykacja należności od firm i osób prywatnych

Pomoc w ściąganiu należności za niezapłacone faktury i rachunki za dostawy i usługi na terytorium Polski i za granicą (na terytorium Europy) przy pomocy wyspecjalizowanych kancelarii prawnych.

Obsługa w zakresie BHP

 • od 75 zł netto

Prace związane z obsługą w zakresie BHP obejmują:

 • doradztwo w zakresie obowiązujących przepisów BHP i przepisów przeciwpożarowych,
 • nadzór nad prawidłowością i terminowością profilaktycznych badań lekarskich,
 • pomoc w realizacji wystąpień i nakazów Państwowej Inspekcji Pracy oraz decyzji Państwowej Inspekcji Sanitarnej,
 • uczestniczenie w prowadzeniu dochodzeń powypadkowych, sporządzanie dokumentacji powypadkowej (w tym dla ZUS i GUS),
 • obecność podczas kontroli przez organy zewnętrzne upoważnione do kontroli.

Kompleksowe wsparcie ze strony biura rachunkowego

Zakres prac w ramach kompleksowego wsparcia obejmuje:

 • pomoc w założeniu lub likwidacji działalności gospodarczej,
 • wyprowadzanie zaległości księgowych,
 • pomoc prawną przy współpracy z kancelariami prawnymi,
 • ścisła współpraca z kancelarią notarialną.

Szkolenia z zakresu księgowości

Uczestnikom szkolenia zapewniamy:

 • wiedzę z zakresu prowadzenia KPiR,
 • podstawowe przepisy prawa ordynacji podatkowej,
 • wygodne pomieszczenie z urządzeniami audiowizualnymi.