Wsparcia dla przedsiębiorców i ich pracowników w czasie pandemii

Przesyłamy dziś newsletter nr III na temat możliwego wsparcia dla przedsiębiorców i ich pracowników w czasie pandemii.

 

Proszę pamiętać, że w porównaniu do wiadomości z ubiegłego tygodnia nie ma obecnie żadnych nowych programów. Szeroko komentowana tarcza antykryzysowa jest dopiero od piątku w toku prac parlamentarnych i jako taka jeszcze nie obowiązuje.

Obecny stan legislacyjny przepisów jest widoczny w poniższym linku: http://orka.sejm.gov.pl/proc9.nsf/ustawy/299_u.htm

Ze względu na obszerność aktu i brak rozporządzeń wykonawczych nie jesteśmy w stanie obecnie precyzyjnie określić szczegółów programów pomocowych. Tym bardziej, że ustawodawca zamieścił szereg dodatkowych warunków (wydaje się, że nie do końca przemyślanych), których niespełnienie wyłącza możliwość skorzystania z pomocy. Będzie ona również udzielana na podstawie wniosków, na dziś jeszcze niedostępnych, składanych przez przedsiębiorców w różnych instytucjach.

 

Co w takim razie na dzisiaj wiadomo:

 

JEDNOOSOBOWA DZIAŁALNOŚĆ

– jednorazowa pomoc (postojowe) w kwocie 2 080 zł, w sytuacji niezawieszenia prowadzenia działalności, a przychód firmy był co najmniej 15% niższy od uzyskanego w poprzednim miesiącu i nie był wyższy niż 15 681 zł;

– jednorazowa pomoc (postojowe) w kwocie 2 080 zł, przy zawieszeniu działalności po 31 stycznia 2020 i przychodzie poniżej 15 681 zł (np. zawieszenie od 1 kwietnia, a przychód w marcu poniżej 15 681 zł).

Spełnienie powyższych warunków powoduje także możliwość umorzenia składek ZUS za miesiące marzec – maj.

Uwaga: firmy rozliczający się ryczałcie ewidencjonowanym – jednorazowa pomoc ma wynieść tylko 1 300 zł.

 

MIKROPRZEDSIĘBIORCA  – do 9 osób zatrudnionych, zgłoszenie płatnika do ZUS do 29 luty

– zwolnienie ze składek ZUS za pracowników za miesiące marzec – maj. Również ze zwolnienia może skorzystać właściciel jeśli przychód firmy netto w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku był niższy niż 15 681 zł;

– pożyczka do maksymalnie! 5 tyś zł z Urzędu Pracy z okresem spłaty nie dłuższym niż 12 miesięcy. Przeznaczona może być na bliżej niezdefiniowane potrzeby firmy. Przy złożeniu i dotrzymaniu zobowiązania utrzymania stanu zatrudnienia z dnia 29 luty 2020 przez okres 6 miesięcy – ma zostać umorzona.

 

PRZEDSIĘBIORCA – również MIKRO, zatrudniający na podstawie umowy cywilnoprawnej – zlecenie/dzieło

– przy umowie zawartej nie później niż 1 luty 2020, kwocie z umowy powyżej 1 300 zł brutto i niższej niż 15 681 zł – jednorazowe świadczenie dla zleceniobiorcy w kwocie 2 080 zł;

– przy umowie zawartej nie później niż 1 luty 2020, kwocie z umowy poniżej 1 300 zł brutto – jednorazowe świadczenie dla zleceniobiorcy w kwocie wynikającej z umowy.

Uwaga: wniosek składa firma/płatnik w imieniu zleceniobiorców. Wszystko wskazuje, że ze wsparcia nie będą mogły skorzystać osoby których umowy są odnawiane co miesiąc!

 

 

DLA KAŻDEGO PRZEDSIĘBIORCY – również MIKRO, oczywiście po spełnieniu określonych warunków

– całkowite zamknięcie firmy z powodu kwarantanny – maksymalne dofinansowanie w kwocie 1 533 zł na pracownika (jest to 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia i składki ZUS po stronie płatnika);

– dopłata do wynagrodzeń pracowniczych dla przedsiębiorców który wprowadzili w firmie przestój ekonomiczny lub obniżony wymiar czasu pracy oraz mają określone spadki przychodów. Nie da się ukryć, że w przypadku tego wsparcia potrzebne będą dodatkowe wyjaśnienia/doprecyzowania przepisów. Maksymalna dopłata wyniesie 2 452 zł (40% przeciętnego wynagrodzenia i składki po stronie płatnika). Obniżenie etatu nie może być większe niż 20% , nie więcej niż do 0,5 etatu i wynagrodzenie brutto po zmianie nie może być mniejsze niż 2 600 zł. Przy spełnieniu powyższego maksymalna dopłata wyniesie 2 452 zł (40% przeciętnego wynagrodzenia i składki po stronie płatnika) przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące. Wnioski o wsparcie przedsiębiorcy mają składać  do Urzędów Pracy.

Warunki spadków obrotów w działalności:

– nie mniej niż o 15%, obliczony jako stosunek łącznych obrotów w ciągu 2 kolejnych miesięcy w okresie po 01 stycznia 2020 r., do łącznych obrotów z analogicznych 2 miesięcy z roku ubiegłego w następstwie wystąpienia koronawirusa,

lub

– nie mniej niż o 25 %, obliczony jako stosunek łącznych obrotów w ciągu dowolnie wskazanego miesiąca w okresie po 01 stycznia 2020 r.,  w porównaniu do obrotów z miesiąca poprzedniego.

 

W ustawie są też już wcześniej przez nas sygnalizowane przepisy dotyczące:

– odroczenia zapłaty zaliczek na PIT-4 za marzec-kwiecień do 1 czerwca 2020r.;

– przy rozłożeniu podatków lub składek zus na raty lub odroczeniu płatności – brak opłaty prolongacyjnej;

– odroczenie do 13 lipca 2020r. obowiązku zgłoszenia informacji do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych przez spółek prawa handlowego;

– wydłużenie terminu na złożenie zawiadomienia o dokonaniu zapłaty na rachunek niezamieszczony w Białej Liście z 3 do 14 dni.

Praktyczna uwaga – prosimy też pamiętać, że w sytuacji wystawiania faktur sprzedażowych, ale przewidywanych problemów z uzyskaniem płatności od nabywcy towaru lub usługi – można pomyśleć o przejściu na metodę kasową w podatku VAT. Podobny skutek odniesiemy też przy pomocy korekty VAT po 90 dniach od braku zapłaty.

Przypominamy też, że w celu uporządkowania i ujednolicenia odpowiedzi na Państwa pytania wyłącznie w zakresie dostępnych programów pomocowych uruchomiliśmy numer telefonu – 578 633 009. Czynny on jest w godzinach 9.00 -15.00 każdego roboczego dnia.

 

A co z dalszym losem tarczy antykryzysowej? Obecnie czekamy na zajęcie się ustawą przez senat, wstępnie termin prac wyznaczono na 31 marca. Potem podpis prezydenta – a później Szanowni Klienci/Przedsiębiorcy – możecie zacząć korzystać z nowych przepisów. Czy są one wystarczające – prosimy o odpowiedź już we własnym zakresie…

 

PODATEK Biuro Rachunkowe Wrocław

Zastrzeżenia prawne.Materiały przedstawione na naszej stronie internetowej są przeznaczone jedynie do celów informacyjnych. Żadna z informacji znajdujących się na tej stronie internetowej nie stanowi porady podatkowej ani prawnej. Osoby zainteresowane uzyskaniem bardziej szczegółowych informacji lub porad dotyczących kwestii zawartych na tej stronie proszone są o skontaktowanie się bezpośrednio z Kancelarią Rachunkową Krzysztof Krukowski. Dokładamy starań, aby przedstawiane informację były kompletne, prawdziwe i aktualne. Nie ponosimy jednak odpowiedzialności za ewentualne braki w zamieszczonych materiałach, ani możliwe rezultaty działań podjętych w oparciu o nie. Wykorzystanie materiałów zawartych na stronie oraz samej strony, w całości lub części, w celu innym niż użytek osobisty, wymaga pisemnej zgody właściciela Kancelarii Rachunkowej.