Ważna uchwała SN w sprawie składek ZUS dla wspólników spółek z o.o.

Sąd Najwyższy podjął decyzję, która może zakończyć kontrowersyjną praktykę Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) dotyczącą traktowania większościowych wspólników spółek z ograniczoną odpowiedzialnością jako tzw. wspólników iluzorycznych, co wiązało się z nałożeniem na nich obowiązku płacenia składek ZUS jak na jednoosobową działalność gospodarczą.

Wyrok Sądu Najwyższego z 21 lutego 2024 roku (sygn. akt II UZP 8/23) stwierdza, że wspólnik posiadający większościowy udział w spółce dwuosobowej (np. 99%) nie podlega obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym w świetle ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.

Orzeczenie Sądu Najwyższego jest kluczowe dla przedsiębiorców prowadzących działalność w formie spółek dwuosobowych, ponieważ potwierdza, że nie mogą być oni zobowiązani do płacenia składek ZUS na takich samych zasadach, jak osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą. Tym samym, praktyka zakładająca, że większościowy wspólnik może być traktowany jak jedyny wspólnik i obciążony obowiązkiem płacenia składek, została ostatecznie uznana za niezgodną z obowiązującym prawem.

Rozstrzygnięcie SN jest odpowiedzią na wieloletnie apele środowiska przedsiębiorców i Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorstw o zaprzestanie praktyk ZUS, traktujących wspólników większościowych jako tzw. „wspólników iluzorycznych”.

Zastrzeżenia prawne.Materiały przedstawione na naszej stronie internetowej są przeznaczone jedynie do celów informacyjnych. Żadna z informacji znajdujących się na tej stronie internetowej nie stanowi porady podatkowej ani prawnej. Osoby zainteresowane uzyskaniem bardziej szczegółowych informacji lub porad dotyczących kwestii zawartych na tej stronie proszone są o skontaktowanie się bezpośrednio z Kancelarią Rachunkową Krzysztof Krukowski. Dokładamy starań, aby przedstawiane informację były kompletne, prawdziwe i aktualne. Nie ponosimy jednak odpowiedzialności za ewentualne braki w zamieszczonych materiałach, ani możliwe rezultaty działań podjętych w oparciu o nie. Wykorzystanie materiałów zawartych na stronie oraz samej strony, w całości lub części, w celu innym niż użytek osobisty, wymaga pisemnej zgody właściciela Kancelarii Rachunkowej.