Wakacje od ZUS już od listopada 2024!

Ustawa wprowadzającą tzw. „wakacje od ZUS” jest już podpisana przez Prezydenta. Oznacza to, że jeszcze w tym roku przedsiębiorcy oraz osoby samozatrudnione będą mogły skorzystać z ulgi, która zwolni ich z opłacania części składek na ubezpieczenia społeczne.

Przesyłamy Państwu najważniejsze informacje na temat tego, kto może skorzystać z wakacji od ZUS, jakie warunki trzeba spełnić oraz jakie korzyści finansowe dają nowe regulacje.

W razie jakichkolwiek pytań lub potrzeby uzyskania dodatkowych informacji umożliwiających skorzystanie z tego nowego rozwiązania prosimy o kontakt z naszym biurem.

Kto i od kiedy może skorzystać z „wakacji od ZUS”?

Wakacje od ZUS są przeznaczone dla mikroprzedsiębiorców oraz osób samozatrudnionych (ulga nie dotyczy ich pracowników). Z wakacji od ZUS można skorzystać od 1 listopada 2024 roku, co oznacza, że pierwsze zwolnienia ze składek będą możliwe do zastosowania w listopadzie 2024 roku, pod warunkiem, że złoży się wniosek do ZUS w październiku 2024.

Jakie warunki trzeba spełnić?

Aby skorzystać z „wakacji od ZUS”, przedsiębiorca musi spełnić następujące warunki:

1. W miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku miał zgłoszonych do ubezpieczeń emerytalnego, rentowych i wypadkowego lub ubezpieczenia zdrowotnego nie więcej niż dziesięciu ubezpieczonych.

2. W ciągu ostatnich dwóch lat kalendarzowych nie osiągnął przychodu z działalności gospodarczej lub w jednym z dwóch ostatnich lat kalendarzowych osiągnął przychód nieprzekraczający 2 milionów euro.

3. Nie wykonywał działalności na rzecz byłego pracodawcy w roku kalendarzowym poprzedzającym złożenie wniosku oraz w roku złożenia wniosku.

4. W miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku podlegał ubezpieczeniom emerytalnym, rentowym i wypadkowym.

Które składki na ZUS obejmuje zwolnienie?

Wakacje od ZUS obejmują wszystkie składki na ubezpieczenia społeczne, czyli:

1. Składkę emerytalną.

2. Składkę rentową.

3. Składkę wypadkową.

4. Składkę chorobową (jeśli przedsiębiorca dobrowolnie opłacał tę składkę w miesiącu złożenia wniosku oraz w miesiącu go poprzedzającym).

UWAGA – ważne! Zwolnienie z opłacania składek społecznych w ramach „wakacji od ZUS” nie obejmuje składki zdrowotnej, która nadal musi być opłacana.

Jak długo mogą trwać „wakacje od ZUS”?

Preferencja przysługuje maksymalnie przez jeden miesiąc w ciągu roku kalendarzowego. Przedsiębiorcy mają możliwość wskazania jednego, wybranego miesiąca, za który będą zwolnieni z opłacania składek na ubezpieczenia społeczne.

Ile można skorzystać na „wakacjach od ZUS?”?

Zwolnienie z opłacania składek społecznych za jeden miesiąc przyniesie przedsiębiorcom następujące oszczędności:

1. 1600,32 zł dla przedsiębiorców na pełnym ZUS-ie.

2. 1485,31 zł przy braku opłacania dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego.

3. 408,16 zł dla osób korzystających z preferencyjnych składek ZUS.

4. 376,55 zł (bez chorobowego) dla osób korzystających z preferencyjnych składek ZUS.

W jaki sposób skorzystać z wakacji od ZUS?

Aby skorzystać z wakacji od ZUS, przedsiębiorca musi złożyć wniosek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych drogą elektroniczną. Wniosek należy złożyć za pomocą PUE ZUS, mając aktywny profil w tym portalu.

Co jeszcze warto wiedzieć?

  1. Mniejsze składki na ZUS oznaczają wyższą podstawę opodatkowania, co prowadzi do wyższego podatku dochodowego oraz składki zdrowotnej.
  2. Wakacje od ZUS nie mają wpływu na prawo do zasiłku chorobowego.
  3. Zwolnienie z opłacania składek jest formą pomocy publicznej de minimis.
  4. Niewpłacone składki będą finansowane z budżetu państwa.
  5. Korzystanie z wakacji składkowych nie zwalnia z obowiązku składania odpowiednich deklaracji do ZUS i urzędu skarbowego.
  6. Jeśli ZUS odmówi przyznania zwolnienia, przedsiębiorca ma prawo do odwołania się od decyzji.
  7. ZUS ma prawo przeprowadzać kontrole, aby zweryfikować, czy przedsiębiorca spełnia warunki do skorzystania z wakacji od składek – trzeba więc być przygotowanym na ewentualne kontrole.
Zastrzeżenia prawne.Materiały przedstawione na naszej stronie internetowej są przeznaczone jedynie do celów informacyjnych. Żadna z informacji znajdujących się na tej stronie internetowej nie stanowi porady podatkowej ani prawnej. Osoby zainteresowane uzyskaniem bardziej szczegółowych informacji lub porad dotyczących kwestii zawartych na tej stronie proszone są o skontaktowanie się bezpośrednio z Kancelarią Rachunkową Krzysztof Krukowski. Dokładamy starań, aby przedstawiane informację były kompletne, prawdziwe i aktualne. Nie ponosimy jednak odpowiedzialności za ewentualne braki w zamieszczonych materiałach, ani możliwe rezultaty działań podjętych w oparciu o nie. Wykorzystanie materiałów zawartych na stronie oraz samej strony, w całości lub części, w celu innym niż użytek osobisty, wymaga pisemnej zgody właściciela Kancelarii Rachunkowej.