Wady i zalety split payment

Zalety split payment:

  • szybszy zwrot różnicy w podatku od towarów i usług – po złożeniu odpowiedniej deklaracji, przedsiębiorcy będą czekać na pieniądze tylko 25 dni,

 

  • możliwość obniżenia kwoty podatku VAT (zwłaszcza jeśli Przedsiębiorca rozlicza się z VAT za pomocą oddzielnego rachunku), ale tylko w przypadku rozliczania się przed ustawowym terminem jego zapłaty!

 

  • zabezpieczenie przed zakwestionowaniem odliczenia VAT-u naliczonego z faktur zakupowych. Naliczony VAT często bywa osią sporu między fiskusem a przedsiębiorcą, zwłaszcza, jeśli podczas nabycia towaru/usługi mogło dojść do oszustwa. Dotyczy to zwłaszcza firm działających w tzw. branżach wrażliwych, gdzie często kontrahenci dopuszczają się nadużycia w VAT.

 

  • automatyczne wyłączenie z solidarnej odpowiedzialności, co oznacza, że jeśli Przedsiębiorca zakupi towar i obawia się, że kontrahent nie uiści należnego z tytułu transakcji VAT-u od sprzedaży, to zostanie zwolniony z obowiązku pokrywania kwoty tego podatku.

Wady split payment:

  • jak powszechnie wiadomo, wiele mikrofirm mających problemy z płynnością finansową w tzw. „czarną godzinę” korzystało z gotówki przeznaczonej do zapłaty podatku VAT do pokrywania najpilniejszych opłat. Split payment drastycznie ogranicza możliwość dysponowania środkami, które trafiają na rachunek VAT, uniemożliwiając dalsze praktykowania takiego rozwiązania. Od momentu wejścia w życie podzielonej płatności, rachunek VAT może być wykorzystywany wyłącznie do pokrywania bieżących zobowiązań podatkowych przedsiębiorcy. Co prawda, istnieje możliwość przeniesienia środków z rachunku VAT na rozliczeniowy, ale wymaga to specjalnej zgody naczelnika urzędu skarbowego, a czas oczekiwania na tego rodzaju przelew może wynieść nawet do 60 dni!

 

  • jeśli na rachunku VAT nie będzie wystarczających środków na pokrycie zobowiązań podatkowych, bank pobierze brakującą część należnej kwoty ze zwykłego rachunku rozliczeniowego przedsiębiorcy, co rodzi obawę przed utratą kontroli nad przepływem pieniędzy Przedsiębiorcy.

 

  • chociaż split payment jest opcją dobrowolną, to kupujący decyduj czy płatność będzie podzielona czy nie. Tymczasem, niektórzy podatnicy mogą poczuć się zmuszeni do respektowania split payment jako do zasady obowiązkowej. Patrząc dalekosiężnie, to nawet dobry sposób patrzenia na płatność podzieloną. Warto bowiem już teraz zmienić swoje nastawienie i przyzwyczaić się do mechanizmu podzielonej płatności, ponieważ resort zapowiada, że do końca przyszłego roku split payment z opcji dobrowolnej zamieni się w obowiązkowy system rozliczania płatności.

PODATEK Biuro Rachunkowe Wrocław

Zastrzeżenia prawne.Materiały przedstawione na naszej stronie internetowej są przeznaczone jedynie do celów informacyjnych. Żadna z informacji znajdujących się na tej stronie internetowej nie stanowi porady podatkowej ani prawnej. Osoby zainteresowane uzyskaniem bardziej szczegółowych informacji lub porad dotyczących kwestii zawartych na tej stronie proszone są o skontaktowanie się bezpośrednio z Kancelarią Rachunkową Krzysztof Krukowski. Dokładamy starań, aby przedstawiane informację były kompletne, prawdziwe i aktualne. Nie ponosimy jednak odpowiedzialności za ewentualne braki w zamieszczonych materiałach, ani możliwe rezultaty działań podjętych w oparciu o nie. Wykorzystanie materiałów zawartych na stronie oraz samej strony, w całości lub części, w celu innym niż użytek osobisty, wymaga pisemnej zgody właściciela Kancelarii Rachunkowej.