Teraz fiskus szybciej zajmie Twój majątek

Przepisy Polskiego Ładu, które mają obowiązywać od stycznia 2022 roku przewidują nowe narzędzie dla funkcjonariuszy służby Celno-Skarbowej. Ma ono polegać na możliwości czasowego zajmowania i używania ruchomości podatnika np. telefonu, samochodu lub komputera, gdy zadłużenie podatnika wobec fiskusa przekracza
10 tys. zł. Zajęciu będą podlegały także ruchomości podatnika, które są używane przez inne osoby. Może ono potrwać nawet do 96 godzin, a jeżeli w tym czasie organ egzekucyjny stwierdzi, że zadłużenie nie zostało uregulowane lub nie wygasło – może zająć ruchomości na stałe.  Co gorsze, przepisy nie mówią wprost jakie ruchomości mogą, a jakie nie mogą być zajmowane przez fiskusa, nie ma również określonej konkretnej wartości  do której może być zajęcie.
Przepis ten budzi spore obawy co do swobody zarządzania majątkiem przedsiębiorcy przez Państwo, tym bardziej, że podatnikowi nie będzie przysługiwało prawo do zażalenia od decyzji fiskusa.

Zastrzeżenia prawne.Materiały przedstawione na naszej stronie internetowej są przeznaczone jedynie do celów informacyjnych. Żadna z informacji znajdujących się na tej stronie internetowej nie stanowi porady podatkowej ani prawnej. Osoby zainteresowane uzyskaniem bardziej szczegółowych informacji lub porad dotyczących kwestii zawartych na tej stronie proszone są o skontaktowanie się bezpośrednio z Kancelarią Rachunkową Krzysztof Krukowski. Dokładamy starań, aby przedstawiane informację były kompletne, prawdziwe i aktualne. Nie ponosimy jednak odpowiedzialności za ewentualne braki w zamieszczonych materiałach, ani możliwe rezultaty działań podjętych w oparciu o nie. Wykorzystanie materiałów zawartych na stronie oraz samej strony, w całości lub części, w celu innym niż użytek osobisty, wymaga pisemnej zgody właściciela Kancelarii Rachunkowej.