Tarcza Antykryzysowa 9.0

Szanowni Przedsiębiorcy!

W związku z pojawieniem się nowej oferty  pomocy w ramach zapobiegania skutkom COVID-19,  przesyłamy Państwu najważniejsze informacje odnośnie tzw. Tarczy Antykryzysowej 9.
Rozporządzenie (link) zawiera znane Państwu już formy wsparcia takie jak umorzenie składek ZUS, postojowe, dotacja oraz dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników. Nowością jest to, że ilość kodów PKD znacznie się powiększyła.

Umorzenie składek ZUS
W zależności od posiadającego, przeważającego kodu PKD, o umorzenie składek ZUS można ubiegać się za styczeń 2021, grudzień 2020 i styczeń 2021, luty 2021, marzec i kwiecień 2021 lub kwiecień 2021. Warunkiem uzyskania wsparcia jest spadek przychodów z działalności w jednym z czterech okresów (do wyboru). Przychód uzyskany w jednym z dwóch miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku musi być niższy co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego w miesiącu poprzednim, w analogicznym miesiącu roku poprzedniego,  w lutym 2020 roku lub we wrześniu 2020 roku.

wniosek RDZ-B7 -> należy złożyć do 30 czerwca 2021 roku, wyłącznie przez portal PUE ZUS

Uwaga! Żeby otrzymać wsparcie musisz być zgłoszony jako płatnik składek przed 1 listopada 2020 roku. Jeżeli zapłaciłeś już składki za podane miesiące, a dostaniesz pozytywną decyzję o ich umorzeniu, możesz ubiegać się o zwrot zapłaconych należności.

Postojowe z ZUS w wysokości 1 300 zł lub 2 080 zł
Warunkiem uzyskania wsparcia jest spadek przychodów z działalności w jednym z czterech okresów (do wyboru). Przychód uzyskany w jednym z dwóch miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku musi być niższy co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego w miesiącu poprzednim, w analogicznym miesiącu roku poprzedniego,  w lutym 2020 roku lub we wrześniu 2020 roku. O postojowe możesz ubiegać się jednokrotnie, dwukrotnie, czterokrotnie lub pięciokrotnie, w zależności od posiadanego przeważającego kodu PKD.

wniosek RSP-DD7 -> należy go złożyć w terminie do 3 miesięcy od miesiąca w którym zostanie zniesiony stan epidemii, wyłącznie elektronicznie przez portal PUE ZUS.

Uwaga! Jeżeli składałeś już wniosek o postojowe na podstawie tzw. Tarczy 7 lub Tarczy 8, to  liczba świadczeń postojowych, o które możesz wystąpić od 4 maja 2021 roku zostanie pomniejszona o liczbę świadczeń już otrzymanych!


Dotacja z Powiatowego Urzędu Pracy
O dotację w wysokości do 5 000 zł mogą ubiegać się Ci przedsiębiorcy, którzy wykazali spadek przychodu w jednym z czterech możliwych okresów (do wyboru). Przychód uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku musi być niższy co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego: w miesiącu poprzednim, w analogicznym miesiącu roku poprzedniego, w lutym 2020 lub we wrześniu 2020 roku. W zależności od posiadanego przeważającego kodu PKD o dotację można ubiegać się nawet pięciokrotnie, która może zostać umorzona między innymi pod warunkiem prowadzenia działalności przez 3 miesiące od dnia udzielenia dotacji.

wniosek PSZ-DBKDG -> należy złożyć w terminie do 31 sierpnia 2021 roku do PUP, wyłącznie elektronicznie przez portal (link)

Uwaga! Jeżeli otrzymałeś już dotację na podstawie tzw. Tarczy 7 lub Tarczy 8 to liczba dotacji, o które możesz się ubiegać zostanie pomniejszona o liczbę świadczeń już otrzymanych! W przypadku, gdy dotacja została udzielona na podstawie wniosku, w którym wskazano miesiąc, w którym nastąpił spadek przychodów, ten sam miesiąc nie może zostać wskazany we wniosku o kolejną dotację.

Dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników z Wojewódzkiego Urzędu Pracy
Możesz ubiegać się o dofinansowanie, posiadając przeważający kod PKD wymieniony w rozporządzeniu oraz wykazując, że spadek przychodu z działalności w jednym z trzech miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o co najmniej 40% w stosunku do przychodu uzyskanego  (do wyboru) w miesiącu poprzednim, w analogicznym miesiącu roku poprzedniego, w lutym 2020 lub we wrześniu 2020 roku.

wniosek VIA-WOMPP -> należy go złożyć do 30 czerwca 2021 roku, do WUP, wyłącznie elektronicznie przez portal (link)

Uwaga! Dofinansowanie wynosi 2 000 zł do wynagrodzenia jednego pracownika (z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy) i można je otrzymać maksymalnie przez 3 miesiące kalendarzowe, licząc od miesiąca złożenia wniosku. Nie przysługuje ono za te miesiące, w których przedsiębiorca korzystał już z innych pomocy w formie dofinansowania wynagrodzeń pracowników.


Prosimy zwrócić uwagę także na fakt, że wymieniony w rozporządzeniu przeważający kod PKD należy posiadać na dzień 31 marca 2021 r.

 
  Kody PKD dotyczące poszczególnych form wsparcia oraz więcej informacji o Tarczy 9 znajdą Państwo na stronie: link
Zastrzeżenia prawne.Materiały przedstawione na naszej stronie internetowej są przeznaczone jedynie do celów informacyjnych. Żadna z informacji znajdujących się na tej stronie internetowej nie stanowi porady podatkowej ani prawnej. Osoby zainteresowane uzyskaniem bardziej szczegółowych informacji lub porad dotyczących kwestii zawartych na tej stronie proszone są o skontaktowanie się bezpośrednio z Kancelarią Rachunkową Krzysztof Krukowski. Dokładamy starań, aby przedstawiane informację były kompletne, prawdziwe i aktualne. Nie ponosimy jednak odpowiedzialności za ewentualne braki w zamieszczonych materiałach, ani możliwe rezultaty działań podjętych w oparciu o nie. Wykorzystanie materiałów zawartych na stronie oraz samej strony, w całości lub części, w celu innym niż użytek osobisty, wymaga pisemnej zgody właściciela Kancelarii Rachunkowej.