Tarcza Antykryzysowa 7.0

Tarcza Antykryzysowa 7.0 daje możliwości wsparcia w ramach zapobiegania skutkom epidemii COVID-19. Pomoc dotyczy tylko wybranych branż, a co więcej ogranicza się ona tylko do tych przedsiębiorców, których przeważające kody PKD są wymienione w ustawie.

Opublikowane przepisy wskazują cztery formy wsparcia:


1. Dodatkowe świadczenie postojowe z ZUS

O ponowne świadczenie postojowe będziesz mógł zawnioskować, jeżeli wcześniej skorzystałeś już z postojowego (będzie ono wypłacane w tej samej kwocie co poprzednie świadczenie). Kod PKD będzie weryfikowany na dzień 30 listopada 2020 r. O świadczenie możesz się starać w zależności od PKD jednokrotnie lub dwukrotnie. Aby je uzyskać należy wykazać, że przychód uzyskany w jednym z dwóch miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku był niższy co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego w miesiącu poprzednim lub w analogicznym miesiącu roku poprzedniego.


2. Zwolnienie ze składek ZUS
Ubiegając się o zwolnienie z obowiązku regulowania należności składek ZUS będziesz musiał jak w poprzednich przypadkach wykazać odpowiedni kod PKD. Przychód z tej działalności uzyskany w jednym z dwóch miesięcy przed tym, w którym złożyłeś wniosek był niższy co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego w miesiącu poprzednim lub w analogicznym miesiącu roku poprzedniego. Musisz być także płatnikiem składek przed 1 listopada 2020 r.
Tarcza 7.0 zakłada dwa przypadki zwolnień zależnie od kodu PKD:
za styczeń 2021 r.
za grudzień 2020 r. i styczeń 2021 r.

Więcej informacji o wsparciu z ZUS w ramach Tarczy 7.0 -> link


3. Dotacja na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej
Zgodnie z treścią rozporządzenia starosta będzie mógł przyznać jednorazową dotacje w wysokości do 5 000 zł na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności. Poza określonym PKD trzeba będzie wykazać, przychód z działalności uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku, był niższy co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego w miesiącu poprzednim lub w analogicznym miesiącu roku poprzedniego. Wnioski o dotację można składać do 31 marca 2021 r. do Powiatowego Urzędu Pracy.
Uwaga! Jeżeli przedsiębiorca otrzymał dotację z Tarczy 6.0, może ubiegać się o dotację wprowadzoną w Tarczy 7.0


4. Świadczenie na rzecz ochrony miejsc pracy
Dofinansowanie wynosi miesięcznie 2 000 zł do wynagrodzenia jednego pracownika (w przeliczeniu na pełen etat). Wnioskując o to świadczenie będziesz musiał wykazać, że przychód z działalności w rozumieniu przepisów podatkowych, uzyskany w jednym z trzech miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku był niższy co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego w miesiącu poprzednim do wybranego miesiąca lub w analogicznym miesiącu roku poprzedniego do miesiąca wybranego . Kod PKD będzie weryfikowany na dzień 30 listopada 2020 r. Wnioski można składać do 31 marca 2021 r. do Wojewódzkiego Urzędu Pracy.

 
  Więcej informacji o Tarczy 7.0 znajdą Państwo pod tym linkiem: link
Zastrzeżenia prawne.Materiały przedstawione na naszej stronie internetowej są przeznaczone jedynie do celów informacyjnych. Żadna z informacji znajdujących się na tej stronie internetowej nie stanowi porady podatkowej ani prawnej. Osoby zainteresowane uzyskaniem bardziej szczegółowych informacji lub porad dotyczących kwestii zawartych na tej stronie proszone są o skontaktowanie się bezpośrednio z Kancelarią Rachunkową Krzysztof Krukowski. Dokładamy starań, aby przedstawiane informację były kompletne, prawdziwe i aktualne. Nie ponosimy jednak odpowiedzialności za ewentualne braki w zamieszczonych materiałach, ani możliwe rezultaty działań podjętych w oparciu o nie. Wykorzystanie materiałów zawartych na stronie oraz samej strony, w całości lub części, w celu innym niż użytek osobisty, wymaga pisemnej zgody właściciela Kancelarii Rachunkowej.