Tarcza antykryzysowa 3.0

W związku z niedawnym wejściem w życie kolejnej ustawy ds. przeciwdziałania skutkom pandemii COVID-19 przesyłamy najważniejsze zmiany i nowości związane z tzw. Tarczą Antykryzysową.

Umorzenie składek ZUS

Podstawową zmianą w stosunku do poprzednich Tarcz Antykryzysowych jest uwzględnienie dochodu jako warunku przyznania umorzenia składek. Również długo  wyczekiwany przepis o możliwości umorzenia składek ZUS przez przedsiębiorców korzystających z Ulgi na Start znalazł swoje miejsce w Tarczy 3.0 .

Jeżeli opłacasz składki wyłącznie na własne ubezpieczenia (w tym osoby korzystające z Ulgi na Start), możesz ubiegać się o umorzenie jeśli:

  • przychód z działalności w pierwszym miesiącu, za który jest składany wniosek nie przekraczał kwoty 15 681 zł.,
  • przychód z działalności w pierwszym miesiącu, za który jest składany wniosek przekraczał kwotę 15 681 zł., a dochód nie przekraczał 7 000 zł

Uwaga! Jeżeli korzystasz z Ulgi na Start lub Twój przychód przekraczał 15 681 zł ale dochód był niższy niż 7000 zł to możesz ubiegać się o zwolnienie ze składek ZUS tylko za kwiecień i maj!

Uwaga! O umorzenie składek ZUS za marzec, kwiecień i maj mogą ubiegać się Ci przedsiębiorcy, których przychód nie przekroczył 15 681 zł!

Umorzenie ZUS, a zwrot zapłaconych składek

Jeśli korzystasz z Ulgi na Start lub jesteś osobą wykonującą przed 1 kwietnia 2020 r. pozarolniczą działalność i opłacasz składki wyłącznie na własne ubezpieczenia oraz  w pierwszym miesiącu, za który składasz wniosek (a może to być kwiecień albo maj) osiągnąłeś przychód w wysokości przekraczającej 15 681 zł, a Twój dochód nie przekraczał 7 000 zł, to możesz skorzystać ze zwolnienia za kwiecień i maj w wysokości należnych składek nawet gdyby składki te zostały już opłacone.

Uwaga! Jeśli złożyłeś wniosek o zwolnienie ze składek za kwiecień – maj, a opłaciłeś składki za te miesiące – możesz wnioskować do ZUS o zwrot nadpłaconych środków najpóźniej przed upływem terminu opłacenia składek za czerwiec. Wniosek ten możesz złożyć elektronicznie przez PUE ZUS (wniosek EZS-P) lub przekazać w postaci papierowej  pocztą lub osobiście w placówce  ZUS!

Jeśli nie zawnioskujesz o zwrot środków zapłaconych za kwiecień (ewentualnie maj), ZUS rozliczy/przesunie te środki na poczet składek za czerwiec.


Szczegóły:
https://www.zus.pl/baza-wiedzy/biezace-wyjasnienia-komorek-merytorycznych/firmy/-/publisher/details/1/zwolnienie-z-obowiazku-oplacenia-naleznosci-z-tytulu-skladek-za-marzec-maj-2020-r_/3264418

Uwaga! Tarcza 3.0 nie odnosi się i nie zmienia sytuacji przedsiębiorców zatrudniających pracowników czy zleceniobiorców pod kątem zwrotu zapłaconych składek na ZUS. 
Świadczenie postojowe z ZUS dla osób prowadzących działalność gospodarczą

Według nowych przepisów możesz ubiegać się o postojowe,  jeżeli rozpocząłeś prowadzenie działalności gospodarczej przed 1 kwietnia 2020 r. (wcześniej był to 1 luty 2020)

Świadczenie postojowe w wysokości 2 080 zł otrzymasz jeśli przychód z miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym złożyłeś wniosek o świadczenie postojowe był o co najmniej 15% niższy od przychodu, który uzyskałeś w miesiącu poprzedzającym ten miesiąc  np.  jeżeli składasz wniosek w maju przychód z kwietnia powinien być niższy o 15 % od przychodu z marca.

Pamiętaj, że jeżeli Twoja sytuacja materialna nie uległa poprawie możesz ponownie ubiegać się o postojowe (max 3 razy).

Szczegóły: https://www.zus.pl/baza-wiedzy/biezace-wyjasnienia-komorek-merytorycznych/firmy/-/publisher/details/1/swiadczenie-postojowe-dla-osob-prowadzacych-dzialalnosc-gospodarcza/2551468

Niskoprocentowa pożyczka z Funduszu Pracy dla mikroprzedsiębiorcy

Tarcza Antykryzysowa 3.0 wprowadziła możliwość ubiegania się o pożyczkę do 5000zł również dla przedsiębiorców którzy prowadzili działalność gospodarczą przed dniem 1 kwietnia 2020 r. (wcześniej działalność musiała być prowadzona przed 1 marca 2020)

Szczegóły: https://wroclaw.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/tarcza/pozyczka

PODATEK Biuro Rachunkowe Wrocław

Zastrzeżenia prawne.Materiały przedstawione na naszej stronie internetowej są przeznaczone jedynie do celów informacyjnych. Żadna z informacji znajdujących się na tej stronie internetowej nie stanowi porady podatkowej ani prawnej. Osoby zainteresowane uzyskaniem bardziej szczegółowych informacji lub porad dotyczących kwestii zawartych na tej stronie proszone są o skontaktowanie się bezpośrednio z Kancelarią Rachunkową Krzysztof Krukowski. Dokładamy starań, aby przedstawiane informację były kompletne, prawdziwe i aktualne. Nie ponosimy jednak odpowiedzialności za ewentualne braki w zamieszczonych materiałach, ani możliwe rezultaty działań podjętych w oparciu o nie. Wykorzystanie materiałów zawartych na stronie oraz samej strony, w całości lub części, w celu innym niż użytek osobisty, wymaga pisemnej zgody właściciela Kancelarii Rachunkowej.