Roczny e-PIT od MF dla przedsiębiorcy: co trzeba wiedzieć?

W tym roku, po raz pierwszy, przedsiębiorcy mają możliwość skorzystania z usługi „Twój e-PIT” do rozliczenia podatku dochodowego za rok 2023. Należy jednak pamiętać, że zeznanie udostępnione przez system „Twój e-PIT” nie będzie w pełni wypełnione.

Usługa „Twój e-PIT” jest dostępna dla przedsiębiorców rozliczających się na zasadach ogólnych z liniową stawką 19% PIT, ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, jak również dla podatników prowadzących działy specjalne produkcji rolnej. Dostępne formularze to PIT-36, PIT-36L oraz PIT-28.
Należy jednak pamiętać, że zeznanie udostępnione przez system „Twój e-PIT” nie będzie w 100% wypełnione. Ministerstwo Finansów zapewnia, że w zeznaniach znajdą się podstawowe informacje posiadane przez Krajową Administrację Skarbową, takie jak dane rejestracyjne podatnika, wpłacone zaliczki na podatek dochodowy, czy informacje o otrzymanych dochodach z innych źródeł niż działalność gospodarcza. Przedsiębiorcy będą jednak musieli samodzielnie uzupełnić dane dotyczące przychodów z działalności gospodarczej oraz poniesionych kosztów uzyskania przychodów.
W tym celu przygotowany został specjalny kreator, który ma ułatwić i przyspieszyć proces rozliczenia, kierując przedsiębiorcę przez poszczególne etapy wypełniania zeznania
Z usługi „Twój e-PIT” można korzystać od 15 lutego 2024 roku, a ostateczny termin rozliczenia upływa 30 kwietnia 2024 roku. Zeznania PIT nie zostaną automatycznie zaakceptowane na koniec tego terminu – konieczne będzie ich uzupełnienie i zatwierdzenie przez przedsiębiorcę.

Zastrzeżenia prawne.Materiały przedstawione na naszej stronie internetowej są przeznaczone jedynie do celów informacyjnych. Żadna z informacji znajdujących się na tej stronie internetowej nie stanowi porady podatkowej ani prawnej. Osoby zainteresowane uzyskaniem bardziej szczegółowych informacji lub porad dotyczących kwestii zawartych na tej stronie proszone są o skontaktowanie się bezpośrednio z Kancelarią Rachunkową Krzysztof Krukowski. Dokładamy starań, aby przedstawiane informację były kompletne, prawdziwe i aktualne. Nie ponosimy jednak odpowiedzialności za ewentualne braki w zamieszczonych materiałach, ani możliwe rezultaty działań podjętych w oparciu o nie. Wykorzystanie materiałów zawartych na stronie oraz samej strony, w całości lub części, w celu innym niż użytek osobisty, wymaga pisemnej zgody właściciela Kancelarii Rachunkowej.