Przedsiębiorcy będą mogli skorzystać z kasowej metody rozliczania PIT

Ministerstwo Finansów pracuje nad nowelizacją, która umożliwi przedsiębiorcom wybór kasowej metody rozliczania przychodów i kosztów. Rozwiązanie ma pomóc małych firmom, które mają problemy z płynnością finansową w wyniku obowiązującej obecnie memoriałowej metody rozliczeń. Zmiana pozwoli na płacenie podatku dochodowego po otrzymaniu zapłaty za sprzedany towar lub wykonaną usługę.

Kasowy PIT będzie dostępny dla przedsiębiorców z przychodami nieprzekraczającymi 500 tys. zł w poprzednim roku podatkowym oraz dla nowo rozpoczynających działalność. Nie będzie on dostępny dla przedsiębiorców prowadzących księgi rachunkowe.

Metoda ta będzie mogła być stosowana przez podatników opodatkowanych na ogólnych zasadach, podatkiem liniowym, oraz ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, ale tylko w transakcjach między przedsiębiorcami (B2B).

Przedsiębiorcy będą mogli rozliczać podatek dochodowy i koszty uzyskania przychodów po otrzymaniu zapłaty, z obowiązkiem rozpoznania przychodu niezależnie od zapłaty po upływie 2 lat od wystawienia faktury lub zawarcia umowy.

Zmiany mają zostać przyjęte przez rząd w II kwartale 2024 roku, a nowe przepisy mają wejść w życie nie wcześniej niż w 2025 roku.

Zastrzeżenia prawne.Materiały przedstawione na naszej stronie internetowej są przeznaczone jedynie do celów informacyjnych. Żadna z informacji znajdujących się na tej stronie internetowej nie stanowi porady podatkowej ani prawnej. Osoby zainteresowane uzyskaniem bardziej szczegółowych informacji lub porad dotyczących kwestii zawartych na tej stronie proszone są o skontaktowanie się bezpośrednio z Kancelarią Rachunkową Krzysztof Krukowski. Dokładamy starań, aby przedstawiane informację były kompletne, prawdziwe i aktualne. Nie ponosimy jednak odpowiedzialności za ewentualne braki w zamieszczonych materiałach, ani możliwe rezultaty działań podjętych w oparciu o nie. Wykorzystanie materiałów zawartych na stronie oraz samej strony, w całości lub części, w celu innym niż użytek osobisty, wymaga pisemnej zgody właściciela Kancelarii Rachunkowej.