Polski Ład 2.0 – nowelizacja przepisów od 01.07.2022 r.

W związku z licznymi niedociągnięciami w pierwotnych przepisach Polskiego Ładu, które funkcjonują od stycznia bieżącego roku, rząd przygotował szereg modyfikacji, które w teorii mają na celu polepszenie sytuacji  finansowej podatników i uproszczenie rozliczeń podatkowych. Obecnie nowelizacja jest w toku prac legislacyjnych i nie weszła jeszcze w życie, więc możliwe, że część z przedstawionych niżej treści może jeszcze ulec zmianie. Niemniej jednak w skrócie opiszemy co może nas czekać już od 01.07.2022 r. 

Nowa skala podatkowa
Najprawdopodobniej jedna z najhuczniej przedstawianych zmian to zmniejszenie stawki podatku rozliczanego według skali podatkowej . Zmiana dotyczy pierwszego progu podatkowego co oznacza, że przychody osiągnięte do 120 000 zł będą opodatkowane w stawce 12% zamiast jak dotychczas 17%. Pozytywnym aspektem tej zmiany jest to, że mimo, że wchodzi ona w życie od lipca 2022 roku, obejmuje przychody osiągnięte już od 01.01.2022 roku.

Zmiana formy opodatkowania
Ze zmiany formy opodatkowania będą mogli skorzystać tylko Ci przedsiębiorcy, którzy w 2022 roku wybrali opodatkowanie w formie ryczałtu ewidencjonowanego lub podatku liniowego.  Niestety przedsiębiorcy będą mogli zmienić formę opodatkowania tylko na skalę podatkową. 

JDG obecnie na podatku liniowym – przedsiębiorcy mogą zmienić formę opodatkowania na skalę podatkową w 2023 roku poprzez złożenie zeznania PIT36 zamiast PIT36L. Wybór więc będzie możliwy od stycznia do końca kwietnia 2023 roku.

JDG obecnie na ryczałcie ewidencjonowanym – przedsiębiorcy mogą zmienić formę opodatkowania na skalę podatkową w 2023 roku poprzez złożenie zeznania PIT36 zamiast PIT28, zmiana w tym przypadku będzie możliwa od stycznia do końca kwietnia 2023 roku. Dla ryczałtowców ustawodawca przewidział również możliwość zmiany formy opodatkowania od lipca 2022 poprzez złożenie oświadczenia do 22 sierpnia 2022 roku o rezygnacji z ryczałtu, skutkować to będzie opodatkowaniem według skali podatkowej od przychodów osiągniętych od 01.07.2022 roku.
Problematyczną kwestią jest to, że przedsiębiorcy będą zmuszeni do przygotowania remanentu na 01.01.2022 roku oraz zbierania faktur kosztowych, ponieważ w  przypadku zmiany formy opodatkowania od 01.01.2022 roku przedsiębiorcy będą musieli wstecznie przygotować KPiR. Natomiast zmiana formy opodatkowania od lipca będzie skutkowała koniecznością złożenia dwóch zeznań podatkowych za 2022 rok – PIT28 i PIT36.

Odliczanie składki zdrowotnej
Nowelizacja przepisów wprowadza częściową możliwość odliczania składki zdrowotnej dla przedsiębiorców rozliczających się według podatku  liniowego, ryczałtu ewidencjonowanego oraz karty podatkowej. Wprowadzone zostały jednak pewne ograniczenia:
dla podatku liniowego (19%) – zapłaconą składkę zdrowotną będzie można odliczać od dochodu jednak w kwocie nie wyższej niż 8 700 zł rocznie.
dla ryczałtu ewidencjonowanego – od przychodu będzie można odliczać 50% zapłaconej składki zdrowotnej
dla karty podatkowej – przedsiębiorca będzie mógł odliczyć od podatku 19% zapłaconej składki zdrowotnej
Odliczanie składki zdrowotnej nie będzie możliwe dla przedsiębiorców rozliczających się według skali podatkowej, rząd tłumaczy to tym, że dla tych przedsiębiorców została zaplanowana obniżka stawki podatku z 17% na 12%.

Likwidacja ulgi dla klasy średniej
Przepis, który budził kontrowersje już od samego początku swojego istnienia zostanie zlikwidowany. W przepisach przejściowych zostanie jednak możliwość rozliczenia ulgi w zeznaniu rocznym za 2022 rok jeżeli podatnik będzie kwalifikował się do ulgi i rozliczenie jej będzie korzystniejsze niż rozliczenie zeznania bez jej zastosowania.  Niepokojące jest to, że czynność ta ma być wykonywana z urzędu i w trybie bezdecyzyjnym, bez wiedzy podatnika.

Zastrzeżenia prawne.Materiały przedstawione na naszej stronie internetowej są przeznaczone jedynie do celów informacyjnych. Żadna z informacji znajdujących się na tej stronie internetowej nie stanowi porady podatkowej ani prawnej. Osoby zainteresowane uzyskaniem bardziej szczegółowych informacji lub porad dotyczących kwestii zawartych na tej stronie proszone są o skontaktowanie się bezpośrednio z Kancelarią Rachunkową Krzysztof Krukowski. Dokładamy starań, aby przedstawiane informację były kompletne, prawdziwe i aktualne. Nie ponosimy jednak odpowiedzialności za ewentualne braki w zamieszczonych materiałach, ani możliwe rezultaty działań podjętych w oparciu o nie. Wykorzystanie materiałów zawartych na stronie oraz samej strony, w całości lub części, w celu innym niż użytek osobisty, wymaga pisemnej zgody właściciela Kancelarii Rachunkowej.