Podatnik VAT jest już dla Fiskusa skreślony!

Jak wynika z danych Ministerstwa Finansów w ciągu 2 miesięcy fiskus wykreślił z rejestru podatników VAT ponad 22,3 tys. podmiotów.

Wykreślanie następuje w myśl art.96a-96b znowelizowanej ustawy o VAT, zgodnie z którym urzędnicy mogą wykreślić firmę z rejestru: gdy podatnik nie istnieje, gdy mimo udokumentowanych prób urząd nie może się skontaktować z podatnikiem, który podał nieprawidłowe dane w zgłoszeniu rejestracyjnym, albo gdy podatnik wystawiał puste faktury, wiedząc lub przypuszczając, że jego kontrahent to podatkowy oszust.

Z rejestru są wykreślani jednak nie tylko oszuści, lecz także legalnie działający przedsiębiorcy. Z praktyki wynika, że podstawowym kryterium jest nieskładanie deklaracji VAT przez pewien okres albo wykazywanie w nich przez dłuższy czas zerowego obrotu. Co oznacza, że wystarczy, aby biuro było zamknięte, a list awizowany z przyczyn losowych nie został odebrany, aby urząd przystąpił do wykreślania podatnika VAT z rejestru.

Co ciekawe, nawet jeśli zostaniemy wykreśleni z rejestru, nikt nie musi nas o tym powiadomić.

Jak sprawdzić, czy zostaliśmy wykreśleni z rejestru?

Aby sie upewnić, że wciąż jesteśmy podatnikami VAT, możemy sprawdzić swój statusu w wyszukiwarce w Portalu Podatkowym prowadzonym przez Ministerstwo Finansów. Zgromadzone tam dane nie są wystarczająco szybko aktualizowane, a więc nie można na nich bezkrytycznie bazować, ale lepsze to niż nic.

Co powinniśmy zrobić jeśli omyłkowo zostaliśmy wykreśleni?

Ministerstwo radzi, aby zwrócić się do naczelnika urzędu skarbowego o wyjaśnienie sytuacji i przywrócenie rejestracji. Takie możliwości wynikają z art. 96 ust. 9h–9i ustawy o VAT.

 

PODATEK Biuro Rachunkowe Wrocław

Zastrzeżenia prawne.Materiały przedstawione na naszej stronie internetowej są przeznaczone jedynie do celów informacyjnych. Żadna z informacji znajdujących się na tej stronie internetowej nie stanowi porady podatkowej ani prawnej. Osoby zainteresowane uzyskaniem bardziej szczegółowych informacji lub porad dotyczących kwestii zawartych na tej stronie proszone są o skontaktowanie się bezpośrednio z Kancelarią Rachunkową Krzysztof Krukowski. Dokładamy starań, aby przedstawiane informację były kompletne, prawdziwe i aktualne. Nie ponosimy jednak odpowiedzialności za ewentualne braki w zamieszczonych materiałach, ani możliwe rezultaty działań podjętych w oparciu o nie. Wykorzystanie materiałów zawartych na stronie oraz samej strony, w całości lub części, w celu innym niż użytek osobisty, wymaga pisemnej zgody właściciela Kancelarii Rachunkowej.