Podatnik VAT jest już dla Fiskusa skreślony!

Jak wynika z danych Ministerstwa Finansów w ciągu 2 miesięcy fiskus wykreślił z rejestru podatników VAT ponad 22,3 tys. podmiotów. Wykreślanie następuje w myśl art.96a-96b znowelizowanej ustawy o VAT, zgodnie z którym urzędnicy mogą wykreślić firmę z rejestru: gdy podatnik nie istnieje, gdy mimo udokumentowanych prób urząd nie może się skontaktować z podatnikiem, który podał[…]

Od marca zupełnie nowa kontrola skarbowa

Na początku tego miesiąca w życie weszła ustawa o Krajowej Administracji Skarbowej. Oto najważniejsze zmiany w kontroli podatkowej wniosą ze sobą nowe przepisy: Kontrole podatników będzie sprawować 16 urzędników celno-skarbowych. Nie będzie już podziału terytorialnego, czyli każdy z 16 ww urzędników będzie mógł przeprowadzać kontrole skarbowe na terenie całej Polski. Nie zdziwmy się więc jeśli[…]

Zmiany w zakresie usług budowlanych

Początek roku- jak zwykle w prawie podatkowym- obfitował w wiele zmian. Wśród nich, zmiana która dotyczy osoby świadczące i odbierające usługi budowlane. Od 2017 roku zwiększył się zakres tzw. działalności objętej odwrotnym obciążeniem VAT niektórych usług budowlanych. Odwrotne obciążenie oznacza, iż to usługobiorca (a nie usługodawca) będzie zobowiązany do rozliczenia VAT należnego z tyt. wykonanej[…]

Czy wydatki na dekoracje świąteczne można uznać za koszty podatkowe?

Świąteczne dekoracje zdobiące biuro firmy, zachęcają klientów do skorzystania z oferty, a ponadto poprawiają nastrój (a co za tym idzie efektywność) pracowników. Co za tym idzie, wydatki na świąteczne ozdoby można uznać za koszty podatkowe.   Nawet organy podatkowe nie kwestionują uznania wydatków świątecznych za koszty uznania przychodu, o ile kosztowne dekoracje nie odbiegają od[…]

Od nowego roku stawki CIT idą w dół

Już na początku 2017 roku ma się pojawić nowelizacja ustawy, w myśl której stawki CIT dla małych podatników zostaną obniżone z 19% do 15%. Jak twierdzi wiceminister finansów, obniżenie stawki podatku paradoksalnie ma doprowadzić do zwiększenie dochodu budżetu, ponieważ w wyniku obniżenia stawki CIT dochody budżetu spadną, ale za to tego rodzaju „uszczelnienie systemu” ma[…]

Pełna księgowość dla mniejszej ilości firm

Już od 2017 roku znacznie zmniejszy się grupa podatników objęta obowiązkiem prowadzenia pełnej księgowości. Stanie się tak, ponieważ podwyższeniu ulegnie limit przychodów ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych, do którego podatnicy PIT mogą prowadzić podatkowe księgi przychodów i rozchodów (PKPiR). Obecnie limit ten wynosi 1,2 mln euro. W nowym projekcie zaproponowano, aby limit ten[…]

Nowy limit dla płatności gotówkowych

Szanowni Wrocławscy Przedsiębiorcy, uprzejmie informujemy, że w myśl ostatniej (podpisanej 31 maja br) zmiany ustawy obniżeniu uległ dopuszczalny próg rozliczeń bezgotówkowych przedsiębiorców. Wcześniej próg ten wynosił 15 tysięcy EURO, zgodnie z nowymi przepisami będzie on wynosić 15 tysięcy ZŁOTYCH. Sankcją za nieprzestrzeganie nowych regulacji jest utrata przez podatnika możliwości zaliczania do kosztów uzyskania przychodów wydatków[…]

Koniec z kwartalnym rozliczeniem VATu?

Niedawno na stronie internetowej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów opublikowano założenia do projektu ustawy o VAT. Wśród propozycji pojawiła się m.in. likwidacja rozliczeń kwartalnych oraz wprowadzenie dla niektórych podatników obowiązku składania deklaracji i miesięcznych podsumowań wyłącznie drogą elektroniczną, rozszerzenie odpowiedzialności solidarnej nabywcy za zobowiązania sprzedawcy, rozszerzenie odpowiedzialności solidarnej na przedstawiciela podmiotu rozpoczynającego działalność gospodarczą oraz zaostrzenie[…]

2 zmiany, które ułatwią życie podatnikowi

Na początku tego roku w życie weszła nowelizacja , wprowadzająca do ordynacji podatkowej dwie ważne zmiany.   Pierwsza z nich dotyczy zmiany sposobu przeprowadzenia korekt przychodów i kosztów. Dotychczas korekty takie musiały być realizowane w roku podatkowym, w którym powstał przychód lub wystąpił koszt. Teraz zmiany dokonuje się w okresie, w którym została wystawiona faktura[…]

Małe ZUSy nie dla każdego

Osoby rozpoczynające prowadzenie działalności gospodarczej lub uruchamiają działalność gospodarczą po upłynięciu 5 lat od zakończenia prowadzenia poprzedniej firmy, mogą korzystać z tzw. małych ZUSów, czyli ulgi w opłacaniu składek na ubezpieczenia społeczne.   Ulga ta ma umożliwić „świeżo upieczonemu” przedsiębiorcy zainwestowanie nakładów finansowych na rozwój swojej firmy w pierwszych 2 latach prowadzenia firmy.   Jest[…]

Klauzula obejścia prawa podatkowego może wejść w życie jeszcze w tym roku

Minister finansów zapowiedział, że już w drugim kwartale tego roku może wejść w życie tzw. klauzula obejścia prawa podatkowego, która pozwala naliczyć wyższy podatek w razie uznania, że dana transakcja miała na celu jedynie obniżenie opodatkowania. Celem ustawy ma być zapewnienie bezpieczeństwa prawnego podatnikom. Ponadto, na podstawie ustawy firmy przed podjęciem określonej aktywności będą mogły[…]