Oferta dla spółek

Oferta dla podmiotów objętych obowiązkiem prowadzenia pełnej księgowości
Jeśli prowadzisz spółkę, fundację lub stowarzyszenie, zachęcamy do zapoznania się z naszą ofertą pełnej księgowości.

KSIĘGI RACHUNKOWE (PEŁNA KSIĘGOWOŚĆ)
Oferta pełnej księgowości skierowana jest w szczególności do:
spółek z ograniczoną odpowiedzialnością,
spółek komandytowych
spółek komandytowo-akcyjnych
fundacji,
stowarzyszeń
firm korzystających ze środków z funduszy unijnych.

PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Księgi rachunkowe naszych Klientów prowadzimy w sposób rzetelny i profesjonalny. W swojej codziennej pracy wykorzystujemy specjalistyczne oprogramowanie księgowo-finansowe, które oprócz swej podstawowej funkcji, jaką jest prowadzenie ksiąg rachunkowe zgodnie z aktualnymi przepisami, pozwala również wykonywać raporty i zestawienia w zakresie rachunkowości zarządczej i kosztowej.

DOSTĘP DO INFORMACJI
Oferujemy naszym Klientom zdalny system dostępu do danych finansowych, dzięki czemu mogą oni podejmować decyzje biznesowe w oparciu o wszystkie niezbędne informacje dotyczące swojego przedsiębiorstwa, jak również zdobywać na tej podstawie przewagę konkurencyjną na rynku.

BEZPIECZEŃSTWO
Wszystkie informacje, jakie posiadamy na temat danych finansowych naszych Klientów objęte są ścisłą tajemnicą. To fundament wartości naszego biura. Duży nacisk kładziemy również na poufność danych przekazywanych Klientowi w rozmowie, jak i drogą elektroniczną.

Uwaga! Oferujemy również prowadzenie dokumentacji dla podmiotów powiązanych osobowo (rodzinnie)
Czym są ceny transferowe?

Czym są podmioty powiązane?

1) Powiązania kapitałowe między dwoma spółkami zachodzą wtedy, gdy jedna spółka zarządza drugą spółką, tj. ma możliwość wywierania bezpośredniego wpływu na decyzje podejmowane w danym podmiocie.

2) Powiązania osobowe (rodzinne) występują w sytuacji, gdzie osoby związane małżeństwem lub pokrewieństwem powiązane są:

  • stosunkiem pracy
  • powiązaniem majątkowym pomiędzy podmiotami krajowymi
  • lub osobami pełniącymi w podmiotach krajowych funkcje zarządzające lub kontrolne albo nadzorcze itp.

W praktyce oznacza to między innymi, że jeśli małżonkowie prowadzący działalność w różnych zakresach, dokonują między sobą jakichkolwiek transakcji, stają się podmiotami powiązanymi.

Jeśli dokonane między nimi transakcje przekroczą limit wskazany w ustawie, mają oni obowiązek posiadania dokumentacji cen transferowych. Dokumentacja ta ma na celu opisanie transakcji występujących między podmiotami powiązanymi, opisanie cen stosowanych w tych transakcjach oraz czynników mających wpływ na wysokość tych cen.

W przypadku wezwania przez urząd skarbowy do przedstawienia dokumentacji cen transferowych, podmiot ma 7 dni na jej dostarczenie. Czas ten jest w wielu przypadkach niewystarczający do prawidłowego przygotowania dokumentacji, dlatego warto się zabezpieczyć i posiadać dokumentacje gotowe w przypadku ewentualnej kontroli.

Uwaga! Zagadnienie cen transferowych jest często niedoceniane przez przedsiębiorców, tymczasem może się ono wiązać z daleko idącymi konsekwencjami finansowymi. Zlekceważenie tego tematu może skutkować karą w wysokości 10% rocznego przychodu przedsiębiorcy.

W ramach oferty dla podmiotów powiązanych oferujemy przygotowanie dokumentacji cen transferowych i polityki cen transferowych.

Fundamentem naszej oferty od wielu lat pozostaje wysoka jakość świadczonych usług oraz bezpieczeństwo i indywidualne podejście do klienta.

Dołącz do grona naszych zadowolonych Klientów, poprowadzimy Twoją księgowość w sposób rzetelny i profesjonalny.

Zastrzeżenia prawne.Materiały przedstawione na naszej stronie internetowej są przeznaczone jedynie do celów informacyjnych. Żadna z informacji znajdujących się na tej stronie internetowej nie stanowi porady podatkowej ani prawnej. Osoby zainteresowane uzyskaniem bardziej szczegółowych informacji lub porad dotyczących kwestii zawartych na tej stronie proszone są o skontaktowanie się bezpośrednio z Kancelarią Rachunkową Krzysztof Krukowski. Dokładamy starań, aby przedstawiane informację były kompletne, prawdziwe i aktualne. Nie ponosimy jednak odpowiedzialności za ewentualne braki w zamieszczonych materiałach, ani możliwe rezultaty działań podjętych w oparciu o nie. Wykorzystanie materiałów zawartych na stronie oraz samej strony, w całości lub części, w celu innym niż użytek osobisty, wymaga pisemnej zgody właściciela Kancelarii Rachunkowej.