Od kwietnia 2024 r. niższy VAT dla branży beauty

Obecnie stawka podatku VAT w tym sektorze wynosi 23%, ale już od kwietnia 2024 roku spadnie do 8%. W ten sposób stawka w sektorze usług kosmetycznych zostanie zrównana z tą, która obowiązuje fryzjerów. Zmianę zapowiedział premier, wcześniej o pracach nad obniżeniem VAT informował szef resortu finansów.
Obniżka jest jedną z zapowiedzi przedwyborczych partii rządzącej. Inna propozycja dotyczyła wprowadzenia wakacji od składek ZUS dla przedsiębiorców prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą i samozatrudnionych. Nad ustawą w tej sprawie trwają już prace legislacyjne, a nowe przepisy mają wejść w życie w październiku 2024 r.
Do przyszłego roku przedsiębiorcy będą musieli poczekać na przeniesienie wypłat świadczenia chorobowego na ZUS już od pierwszego dnia zwolnienia lekarskiego pracownika. W świetle obowiązujących przepisów ZUS wypłaca pracownikom chorobowe od 33. dnia zwolnienia (w przypadku pracowników po 50 r. życia – po 14 dniach).
Wśród zapowiedzi wyborczych był też powrót do zryczałtowanej składki zdrowotnej, ale w tej sprawie nie znamy jeszcze stanowiska rządu.

Zastrzeżenia prawne.Materiały przedstawione na naszej stronie internetowej są przeznaczone jedynie do celów informacyjnych. Żadna z informacji znajdujących się na tej stronie internetowej nie stanowi porady podatkowej ani prawnej. Osoby zainteresowane uzyskaniem bardziej szczegółowych informacji lub porad dotyczących kwestii zawartych na tej stronie proszone są o skontaktowanie się bezpośrednio z Kancelarią Rachunkową Krzysztof Krukowski. Dokładamy starań, aby przedstawiane informację były kompletne, prawdziwe i aktualne. Nie ponosimy jednak odpowiedzialności za ewentualne braki w zamieszczonych materiałach, ani możliwe rezultaty działań podjętych w oparciu o nie. Wykorzystanie materiałów zawartych na stronie oraz samej strony, w całości lub części, w celu innym niż użytek osobisty, wymaga pisemnej zgody właściciela Kancelarii Rachunkowej.