Obowiązkowy Mechanizm Podzielonej Płatności ( split payment) oraz likwidacja odwrotnego obciążenia – 1 listopada 2019r.

Przypominamy, iż z dniem 1 listopada 2019 r. dobrze już nam oraz Państwu znany mechanizm odwrotnego obciążenia (występujący głównie przy usługach budowlanych oraz towarach wrażliwych) przestaje obowiązywać.

W miejsce tego rozwiązania zostaje wprowadzona, dla transakcji o minimalnej wartości 15 000 zł, konieczność stosowania mechanizmu podzielonej płatności tj. zapłata faktury na oddzielne konta kwoty netto i kwoty VAT.

Szczegółowy wykaz towarów i usług objętych tą regulacją jest przedstawiony w zał. nr 15 do ustawy o VAT, który możecie Państwo znaleźć również w naszych tutaj.

 

Jakie najważniejsze obowiązki dla przedsiębiorcy wiążą się z nowym przepisem?

Dla Sprzedawcy towarów i usług wymiennych w załączniku nr 15:

– na fakturze sprzedaży konieczność umieszczenia adnotacji: MECHANIZM PODZIELONEJ PŁATNOŚCI.

Dla Nabywcy towarów i usług wymiennych w załączniku nr 15:

– konieczność uregulowania zobowiązania za fakturę za pomocą MECHANIZM PODZIELONEJ PŁATNOŚCI, czyli zlecając przelew bankowy należy wybrać odpowiedzi rodzaj przelewu.

Uwaga: Dotyczy to również podatników zwolnionych z VAT.

Za niewykazanie specjalnego zapisu na fakturze MF przewidziało sankcje dla wystawcy faktury w wysokości 30% kwoty VAT przypadającej na towar/usługę wrażliwą wynikającą z tej faktury. Taka sama sankcja został przewidziana dla nabywcy faktury, który nie dokona płatności w systemie podzielonej płatności, a ma taki obowiązek! Dodatkowo nabywca, w świetle ostatnich wyjaśnień MF, nie może zaliczyć przedmiotowego wydatku do kosztów w PIT czy CIT.

Uwaga: płatność kartą to nie mechanizm podzielonej płatności – tak więc, jeśli chcemy zakupić towar wrażliwy o wartości powyżej 15 000 zł i rozliczyć go w kosztach firmy powinniśmy zrobić przelew w formie split payment.

Zastrzeżenia prawne.Materiały przedstawione na naszej stronie internetowej są przeznaczone jedynie do celów informacyjnych. Żadna z informacji znajdujących się na tej stronie internetowej nie stanowi porady podatkowej ani prawnej. Osoby zainteresowane uzyskaniem bardziej szczegółowych informacji lub porad dotyczących kwestii zawartych na tej stronie proszone są o skontaktowanie się bezpośrednio z Kancelarią Rachunkową Krzysztof Krukowski. Dokładamy starań, aby przedstawiane informację były kompletne, prawdziwe i aktualne. Nie ponosimy jednak odpowiedzialności za ewentualne braki w zamieszczonych materiałach, ani możliwe rezultaty działań podjętych w oparciu o nie. Wykorzystanie materiałów zawartych na stronie oraz samej strony, w całości lub części, w celu innym niż użytek osobisty, wymaga pisemnej zgody właściciela Kancelarii Rachunkowej.