Obowiązkowa podzielona płatność. Jakich towarów i usług będzie dotyczyła?

W nawiązaniu do licznych zapytań, co jest towarem czy usługą wrażliwą od 1 listopada 2019 r. – tutaj przedstawiamy pełną zawartość załącznika nr 15 do ustawy o podatku VAT.

Zobacz całą tabelę.

Zakres usług budowlanych objętych zmienionymi przepisami, o które to jest najwięcej zapytań, zaczynają się na zestawieniu od pozycji 98. Proszę pamiętać, że podzielona płatność dotyczy transakcji za kwotę minimum 15 tyś złotych.

Zastrzeżenia prawne.Materiały przedstawione na naszej stronie internetowej są przeznaczone jedynie do celów informacyjnych. Żadna z informacji znajdujących się na tej stronie internetowej nie stanowi porady podatkowej ani prawnej. Osoby zainteresowane uzyskaniem bardziej szczegółowych informacji lub porad dotyczących kwestii zawartych na tej stronie proszone są o skontaktowanie się bezpośrednio z Kancelarią Rachunkową Krzysztof Krukowski. Dokładamy starań, aby przedstawiane informację były kompletne, prawdziwe i aktualne. Nie ponosimy jednak odpowiedzialności za ewentualne braki w zamieszczonych materiałach, ani możliwe rezultaty działań podjętych w oparciu o nie. Wykorzystanie materiałów zawartych na stronie oraz samej strony, w całości lub części, w celu innym niż użytek osobisty, wymaga pisemnej zgody właściciela Kancelarii Rachunkowej.