Masz kasę fiskalną? Czy pamiętasz o nowych obowiązkach?

Od końca maja br podatnicy, którzy mają kasy fiskalne muszą odebrać od swoich pracowników obsługujących kasy fiskalne oświadczenie o zapoznaniu się z informacją o zasadach ewidencji i wystawiania paragonów fiskalnych oraz o skutkach wynikających z ich nieprzestrzegania. Nowo zatrudnione osoby powinny takie oświadczenie złożyć jeszcze przed rozpoczęciem obsługi kas.

Po podpisaniu takiego oświadczenia kasjer będzie pociągany do odpowiedzialności karnej i skarbowej za błędy w ewidencjonowaniu sprzedaży. Przewidywana wysokość grzywny może wynieść nawet do 4500 zł, a na mandat można się narazić także wtedy, kiedy paragon zostanie wydrukowany, ale nie wydany.

Wątpliwości budzi okres i sposób przechowywania wspomnianych oświadczeń.

Jeśli potraktować je jako dokumenty pracownicze to okres ich składowania wynosi wiele lat. Ponadto powinno być ono sporządzone w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla pracownika i podatnika.

Wzór informacji o zasadach ewidencji oraz oświadczenie można znaleźć tutaj. Należy je przedstawić osobie obsługującej kasę fiskalną, odebrać podpis oraz zachować, bądź dostarczyć do naszego biura w celu archiwizacji.

 

PODATEK Biuro Rachunkowe Wrocław

Zastrzeżenia prawne.Materiały przedstawione na naszej stronie internetowej są przeznaczone jedynie do celów informacyjnych. Żadna z informacji znajdujących się na tej stronie internetowej nie stanowi porady podatkowej ani prawnej. Osoby zainteresowane uzyskaniem bardziej szczegółowych informacji lub porad dotyczących kwestii zawartych na tej stronie proszone są o skontaktowanie się bezpośrednio z Kancelarią Rachunkową Krzysztof Krukowski. Dokładamy starań, aby przedstawiane informację były kompletne, prawdziwe i aktualne. Nie ponosimy jednak odpowiedzialności za ewentualne braki w zamieszczonych materiałach, ani możliwe rezultaty działań podjętych w oparciu o nie. Wykorzystanie materiałów zawartych na stronie oraz samej strony, w całości lub części, w celu innym niż użytek osobisty, wymaga pisemnej zgody właściciela Kancelarii Rachunkowej.