Krok w Nowy Rok z wyższymi składkami ZUS

2019 rok przyniesie kolejną podwyżkę składek ZUS dla przedsiębiorców płacących „duży
ZUS”, czyli tych niemogących skorzystać z preferencyjnych, obniżonych składek. Jest to
skutek wzrostu prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia, czyli wyznacznika
wysokości składek. Składka społeczna wzrośnie o 65,89 zł, natomiast nowy wymiar
składki zdrowotnej będzie znany w styczniu. Szacunkowo kwota do zapłacenia do ZUS
ma być nawet 100 zł wyższa od obecnej.

Nowe składki ubezpieczenia społecznego wyniosą następująco:– składka emerytalna = 558,08 zł,
– składka rentowa = 228,72 zł,
– składka chorobowa = 70,05 zł,
– składka wypadkowa = 47,75 zł,
– składka na FP = 70,05 zł.

Łącznie składki ZUS bez składki zdrowotnej wyniosą 974,65 zł. Bez dobrowolnej składki
chorobowej będzie to 904,60 zł.

 

PODATEK Biuro Rachunkowe Wrocław

Zastrzeżenia prawne.Materiały przedstawione na naszej stronie internetowej są przeznaczone jedynie do celów informacyjnych. Żadna z informacji znajdujących się na tej stronie internetowej nie stanowi porady podatkowej ani prawnej. Osoby zainteresowane uzyskaniem bardziej szczegółowych informacji lub porad dotyczących kwestii zawartych na tej stronie proszone są o skontaktowanie się bezpośrednio z Kancelarią Rachunkową Krzysztof Krukowski. Dokładamy starań, aby przedstawiane informację były kompletne, prawdziwe i aktualne. Nie ponosimy jednak odpowiedzialności za ewentualne braki w zamieszczonych materiałach, ani możliwe rezultaty działań podjętych w oparciu o nie. Wykorzystanie materiałów zawartych na stronie oraz samej strony, w całości lub części, w celu innym niż użytek osobisty, wymaga pisemnej zgody właściciela Kancelarii Rachunkowej.