Kiedy przedsiębiorcy muszą rozliczać się bezgotówkowo?

Od 1.01.2017 przedsiębiorcy muszą rozliczać się bezgotówkowo podczas jednorazowych transakcji przekraczających limit 15 tys. zł., w przeciwnym razie tracą prawo do ujęcia takiego wydatku w kosztach podatkowych. Co jednak w przypadku umów zawieranych na czas nieokreślony z ustalonym okresem rozliczeniowym, gdzie nie można określić wartości całej umowy, ponieważ nie wiemy kiedy ona się zakończy?

Od początku wejścia ustawy w życie, przyjmowano interpretację, że pojęcie jednorazowej wartości transakcji odnosi się do poszczególnych okresów rozliczeniowych, za które przysługuje wynagrodzenie. Czyli, jeżeli przedsiębiorca zawiera umowę na czas nieokreślony np. czynszu w wys. 10 tys. zł/miesięcznie, wówczas jednorazowa wartość transakcji wynosi 10 tys. zł i ponieważ mieści się w limicie transakcji gotówkowych, może być płacona gotówką.

Ministerstwo Finansów zmieniło jednak zdanie w tym zakresie i bierze pod uwagę nie wartość przypadającą do zapłaty w danym okresie rozliczeniowym, ale sumę wynagrodzeń pewnych. Jeżeli suma wynagrodzeń pewnych przekroczy limit 15 tys., zł to od pierwszej płatności wynagrodzenia powinny być rozliczane bezgotówkowo.

Jak widać, z nowego stanowiska MF wynika, że kwalifikacja płatności zależy od wysokości wynagrodzenia, okresu rozliczeniowego i okresu wypowiedzenia zawartych w umowie.

Zastrzeżenia prawne.Materiały przedstawione na naszej stronie internetowej są przeznaczone jedynie do celów informacyjnych. Żadna z informacji znajdujących się na tej stronie internetowej nie stanowi porady podatkowej ani prawnej. Osoby zainteresowane uzyskaniem bardziej szczegółowych informacji lub porad dotyczących kwestii zawartych na tej stronie proszone są o skontaktowanie się bezpośrednio z Kancelarią Rachunkową Krzysztof Krukowski. Dokładamy starań, aby przedstawiane informację były kompletne, prawdziwe i aktualne. Nie ponosimy jednak odpowiedzialności za ewentualne braki w zamieszczonych materiałach, ani możliwe rezultaty działań podjętych w oparciu o nie. Wykorzystanie materiałów zawartych na stronie oraz samej strony, w całości lub części, w celu innym niż użytek osobisty, wymaga pisemnej zgody właściciela Kancelarii Rachunkowej.