Garść nowości podatkowych z ostatniego czasu

Szanowni Przedsiębiorcy!

W odpowiedzi na powtarzające się Państwa zapytania „a co tam nowego będzie czy jest w przepisach?” przesyłamy garść nowości podatkowo-księgowych z ostatniego czasu, głównie z zakresu tzw. Polskiego Ładu. A już niedługo prześlemy rozbudowaną informację na temat przewidywanych zmian w składce zdrowotnej w przyszłym roku, przekładającej się bezpośrednio na wysokość realnie płaconego podatku PIT.


Warto się pospieszyć z wykupem auta z leasingu
Polski Ład zakłada opodatkowanie sprzedaży auta w ramach działalności gospodarczej, które zostanie wykupione z leasingu, w tym również w przypadku przeznaczenia tego auta na cele prywatne. Ustawodawca zamierza wprowadzić przepisy przejściowe w tym zakresie – nowy przepis nie będzie dotyczył samochodów wykupionych z leasingu do końca bieżącego roku.

Koniec z amortyzacją mieszkań
Kolejną zmianą, jaka wejdzie w życie od stycznia 2022 r. jest brak możliwości zaliczania do kosztów uzyskania przychodów amortyzacji lokali mieszkalnych. Ta niezrozumiała zmiana dotknie podatkowo duże grono przedsiębiorców, a także osób fizycznych, które rozliczały wynajem prywatnych na zasadach ogólnych. Dla firm zajmujących się wynajmem mieszkań tego typu zapisy stawiają pod znakiem zapytania sens dalszego prowadzenia działalności.

Zmniejszenie limitu płatności gotówkowych
Polski Ład przewiduje także zmniejszenie limitu płatności gotówkowych z 15 tys. zł do 8 tys. zł. Płatność gotówką za transakcję powyżej 8 tys. zł spowoduje brak możliwości zaliczania jej do kosztów uzyskania przychodu. Limit ten dotyczy także zapłaty na rachunek inny niż spoza białej listy. Oczywiście ta zmiana tłumaczona jest koniecznym, dalszym uszczelnianiem systemu podatkowego i zwiększeniem transparentności w obrocie gospodarczym.

Nowy obowiązek przedsiębiorcy – deklaracja ZUS
Istotną zmianą w Polskim Ładzie jest zmiana sposobu wyliczania podstawy wymiaru składki zdrowotnej. Wiąże się z tym nowy obowiązek w postaci comiesięcznej wysyłki bliżej niedookreślonej deklaracji o wysokości dochodu przedsiębiorcy do ZUS. Nie jest wyjaśnione co mają robić przedsiębiorcy rozliczający się kwartalnie z podatku… To kolejna negatywna zmiana, powodująca nowe obowiązki i problemy dla przedsiębiorcy i księgowych.

Praca w czasie zwolnienia lekarskiego
W ostatnim czasie została wprowadzona w życie nowelizacja ustawy o ubezpieczeniach społecznych, która jednoznacznie wskazuje obowiązek zwrotu zasiłku wraz z odsetkami, jeżeli ZUS ustali, że ubezpieczony w czasie zwolnienia lekarskiego wykonywał pracę zarobkową lub wykorzystywał zwolnienie od pracy w inny sposób niezgodny z celem tego zwolnienia. W praktyce potwierdza to już stosowaną dość często przez ZUS praktykę przeglądania np. profili społecznościowych i sprawdzania czy chorująca osoba nie umieszcza w tym samym czasie swoich zdjęć z wakacji. Pojawiają się też głosy o ewentualnym wywiadzie środowiskowym czy nawet zapytaniach o lokalizację na podstawie danych teleoperatorów. Okres możliwej weryfikacji to raptem tylko 5 lat od daty wypłaty świadczenia…

Powiązanie terminali i kas fiskalnych online
W najnowszym projekcie zmian legislacyjnych ustawodawca przewiduje zintegrowanie terminali płatniczych oraz kas fiskalnych online. Spowoduje to, że do Centralnego Repozytorium Kas będą trafiały również informacje o transakcjach zapłaconych kartą. Ta nowela ma oczywiście na celu uniknięcie sytuacji, w której przedsiębiorca po otrzymaniu płatności przy pomocy karty „zapomina” ująć tą operację na kasie fiskalnej lub robi to z opóźnieniem.

Dodatkowe obciążenie dla wynagrodzeń z tytułu powołania
W przepisach Polskiego Ładu pojawił się też zapis mówiący o tym, że osoby pełniące funkcję członka zarządu lub prokurenta na podstawie powołania i otrzymujące z tego tytułu wynagrodzenie będą musiały zapłacić 9% składkę zdrowotną od osiąganego wynagrodzenia. To powoduje, że realne opodatkowanie takich dochodów może sięgnąć nawet 41%.

Z ostatniej chwili – dotyczy samotnych rodziców
W obecnym stanie prawnym podatek dla osób samotnie wychowujących dziecko obliczany jest w podwójnej wysokości, ale od połowy rocznych dochodów. Przepisy Polskiego Ładu przewidują brak tej preferencyjnej formy rozliczenia, która miałaby zostać zastąpiona ulgą w wysokości 1 500 zł. Ta zmiana, szczególnie dla lepiej zarabiających osób, jest w rażący sposób niekorzystna.

Prosimy pamiętać o tym, że zmiany ujęte w Polskim Ładzie są wciąż na etapie prac legislacyjnych i ich ostateczna treść może ulec zmianie.

 
 
Dziękujemy, że jesteś z nami!
Zespół Kancelarii Rachunkowej PODATEK
Zastrzeżenia prawne.Materiały przedstawione na naszej stronie internetowej są przeznaczone jedynie do celów informacyjnych. Żadna z informacji znajdujących się na tej stronie internetowej nie stanowi porady podatkowej ani prawnej. Osoby zainteresowane uzyskaniem bardziej szczegółowych informacji lub porad dotyczących kwestii zawartych na tej stronie proszone są o skontaktowanie się bezpośrednio z Kancelarią Rachunkową Krzysztof Krukowski. Dokładamy starań, aby przedstawiane informację były kompletne, prawdziwe i aktualne. Nie ponosimy jednak odpowiedzialności za ewentualne braki w zamieszczonych materiałach, ani możliwe rezultaty działań podjętych w oparciu o nie. Wykorzystanie materiałów zawartych na stronie oraz samej strony, w całości lub części, w celu innym niż użytek osobisty, wymaga pisemnej zgody właściciela Kancelarii Rachunkowej.