Coraz mniejsze szanse na zwolnienie z podatku od sprzedaży nieruchomości

Zgodnie z ustawą o PIT, od dochodu ze sprzedaży nieruchomości należy zapłacić 19%-owy podatek. Prawo do zwolnienie z tego podatku mają podatnicy, którzy środki ze sprzedaży nieruchomości przeznaczają na własne potrzeby mieszkaniowe. Na wydanie środków ze sprzedaży nieruchomości na cele mieszkaniowe podatnik ma 2 lata liczone od końca roku, w którym doszło do zbycia.

W ostatnich miesiącach pojawiły się jednak kolejne interpretacje, z których wynika dodatkowy wymóg do przyznania zwolnienia. Okazuje się bowiem, że zwolnienie z podatku przysługuje osobom, które przeznaczają środki ze sprzedaży nieruchomości na cele mieszkaniowe ALE tylko wówczas jeśli działka na której znajduje się nowa inwestycja jest własnością podatnika.

Jedna z popularnych gazet ekonomicznych podaje jako przykład w tym zakresie przypadek kobiety, która sprzedała mieszkanie i przeznaczyła zdobyte w ten sposób środki na budowę nowego mieszkania. Kobieta budowała mieszkanie wspólnie z mężem, jednak zgodnie z interpretacją kobiecie nie przysługiwało prawo do zwolnienia z podatku ponieważ działka, na której prowadzona była inwestycja należała do męża kobiety, a nie do niej osobiście.

Szanowni Klienci, jeśli macie wątpliwości czy wam również przysługuje zwolnienie z podatku od sprzedaży nieruchomości, zapraszamy do naszego biura. Chętnie doradzimy!

PODATEK Biuro Rachunkowe Wrocław

Zastrzeżenia prawne.Materiały przedstawione na naszej stronie internetowej są przeznaczone jedynie do celów informacyjnych. Żadna z informacji znajdujących się na tej stronie internetowej nie stanowi porady podatkowej ani prawnej. Osoby zainteresowane uzyskaniem bardziej szczegółowych informacji lub porad dotyczących kwestii zawartych na tej stronie proszone są o skontaktowanie się bezpośrednio z Kancelarią Rachunkową Krzysztof Krukowski. Dokładamy starań, aby przedstawiane informację były kompletne, prawdziwe i aktualne. Nie ponosimy jednak odpowiedzialności za ewentualne braki w zamieszczonych materiałach, ani możliwe rezultaty działań podjętych w oparciu o nie. Wykorzystanie materiałów zawartych na stronie oraz samej strony, w całości lub części, w celu innym niż użytek osobisty, wymaga pisemnej zgody właściciela Kancelarii Rachunkowej.