Co ma wspólnego Nowy Ład z filmem MIŚ?

Szanowni Przedsiębiorcy,

w znanej i lubianej komedii MIŚ mamy scenę z inkasentem z gazowni, który zaczyna swoją kwestię od słów: Teraz mamy komputer! Może Pan pisać co tylko Pan chce, to nie ma żadnego znaczenia. On się i tak zawsze pomyli przy dodawaniu, nie było miesiąca żeby się nie pomylił (…) teraz jest dużo łatwiej…

Dlaczego przypominamy ten fragment niezapomnianej komedii?
Ponieważ pytacie Państwo codziennie o nowe przepisy, a szczególnie często o zasady i kwoty do płacenia składki na ubezpieczenie zdrowotne, a my czytając zapisy Nowego Ładu, staramy się na te pytania i wątpliwości odpowiadać.

I tak przykładowo, jasno opisanym w przepisach wydaje się fakt płacenia ubezpieczenia składki w wysokości 4,9 % u przedsiębiorców rozliczających się na podatku liniowym. Ta wyjątkowo czytelnie (jak na Nowy Ład) opisana w przepisach zasada jak widać nie przekonuje ministerstwa, które wydało komunikat, że przedsiębiorcy (na podatku liniowym) za styczeń mają zapłacić składkę w wysokości 9%! A teraz clou naszej opowieści, w wyjaśnieniu ministerstwa dlaczego tak należy postępować: bo w przeciwnym razie „zaistniałaby niemożliwa do zaaprobowania z perspektywy dyrektyw wykładni systemowej sprzeczność w stosowaniu przepisów regulujących sposób określenia podstawy stawki zdrowotnej (w skali miesiąca i w skali roku). Ponadto przyjęcie tej wąskiej wykładni art. 79 ustawy zmieniającej doprowadziłoby do retroaktywnego zastosowania przepisów regulujących określenie wysokości należnej stawki zdrowotnej w skali roku, bowiem przy obliczaniu wysokości składki dla stycznia 2022 r. należałoby uwzględnić rok składkowy, do którego ten miesiąc przynależy, a więc okres od 1 lutego 2021 r. do 31 stycznia 2022 r. Taki rezultat wykładni przedmiotowego przepisu prawa byłby nie do zaaprobowania z perspektyw wykładni funkcjonalnej”.

No cóż, tylko najwięksi złośliwcy mogą się pokusić o sugestie, że wyjaśnienia ministerstwa są niejasne, pokrętne, zaklinają rzeczywistość oraz że wpływ na taką wykładnię mógł mieć fakt, że składka zapłacona w wysokości 9% zamiast 4,9 % będzie oczywiście w znacznie wyższej kwocie…

Ale żeby wyjść z tego nieco rozrywkowego charakteru naszego newslettera prosimy o zapoznanie się ze stanowiskiem Krajowej Izby Doradców Podatkowych w zakresie opublikowanego znienacka w piątek wieczorem, rozporządzenia dotyczącego zmiany sposobu obliczania zaliczek na podatek dochodowy od wynagrodzeń i umów zleceń. Rozporządzenie, a raczej jego projekt, z bliżej nieznanych powodów nie został opublikowany wcześniej na stronie Rządowego Centrum Legislacji i nie został poddany jakimkolwiek konsultacjom. Nie opublikowano uzasadnienia do tego projektu oraz nie przygotowano dla niego oceny przewidywanych skutków regulacji. Okres vacatio legis wyniósł około cztery i pół godziny. A to oznacza, że właśnie tyle przewidział ustawodawca dla Państwa i dla nas na przygotowanie się do nowych przepisów. Stoimy na stanowisku, że to nie jest w żaden sposób zabawne i dodać należy, że Krajowa Izba Doradców bardzo rzadko w tak ostrych słowach ustosunkowuje się do podatkowych regulacji…

link do stanowiska: kliknij tutaj

Zastrzeżenia prawne.Materiały przedstawione na naszej stronie internetowej są przeznaczone jedynie do celów informacyjnych. Żadna z informacji znajdujących się na tej stronie internetowej nie stanowi porady podatkowej ani prawnej. Osoby zainteresowane uzyskaniem bardziej szczegółowych informacji lub porad dotyczących kwestii zawartych na tej stronie proszone są o skontaktowanie się bezpośrednio z Kancelarią Rachunkową Krzysztof Krukowski. Dokładamy starań, aby przedstawiane informację były kompletne, prawdziwe i aktualne. Nie ponosimy jednak odpowiedzialności za ewentualne braki w zamieszczonych materiałach, ani możliwe rezultaty działań podjętych w oparciu o nie. Wykorzystanie materiałów zawartych na stronie oraz samej strony, w całości lub części, w celu innym niż użytek osobisty, wymaga pisemnej zgody właściciela Kancelarii Rachunkowej.