Będą wakacje od ZUS dla jednoosobowych przedsiębiorców

Znamy już założenia projektu nowelizacji ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych i innych ustaw, który wprowadza wakacje od składek dla przedsiębiorców.

Właściciel jednoosobowego biznesu będzie mógł przez 3 miesiące w roku poinformować ZUS o rezygnacji z opłacania składek na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy. Nie ma znaczenia, w jakiej formie rozlicza podatek dochodowy. Ponowne podleganie składkom nie będzie wymagało zgłoszenia. Podczas wakacji od składek przedsiębiorca nadal będzie podlegał ubezpieczeniu chorobowemu pod warunkiem, że opłacał składki na ten cel przez co najmniej 90 dni.

Nowe przepisy mają wejść w życie w 2025 r., ale jest szansa, że stanie się to jeszcze w tym roku.

Zastrzeżenia prawne.Materiały przedstawione na naszej stronie internetowej są przeznaczone jedynie do celów informacyjnych. Żadna z informacji znajdujących się na tej stronie internetowej nie stanowi porady podatkowej ani prawnej. Osoby zainteresowane uzyskaniem bardziej szczegółowych informacji lub porad dotyczących kwestii zawartych na tej stronie proszone są o skontaktowanie się bezpośrednio z Kancelarią Rachunkową Krzysztof Krukowski. Dokładamy starań, aby przedstawiane informację były kompletne, prawdziwe i aktualne. Nie ponosimy jednak odpowiedzialności za ewentualne braki w zamieszczonych materiałach, ani możliwe rezultaty działań podjętych w oparciu o nie. Wykorzystanie materiałów zawartych na stronie oraz samej strony, w całości lub części, w celu innym niż użytek osobisty, wymaga pisemnej zgody właściciela Kancelarii Rachunkowej.