Atrakcyjna pożyczka na innowacyjne przedsięwzięcie

O inicjatywie JEREMIE pisaliśmy już wcześniej. Jakie efekty do tej pory przyniósł program i co ma do zaoferowania druga seria programu? Zapraszamy do lektury poniżej.

Jednym z pośredników finansowych, realizujących projekty w ramach Inicjatywy Jeremie, Jeremie 2 oraz w oparciu o Regionalne Programy Operacyjne na terenie województwa wielkopolskiego, dolnośląskiego i opolskiego jest Fundusz Regionu Wałbrzyskiego. Skuteczny wymiar pomocy i finansowania firm to m.in. udzielenie ponad 3 tys. pożyczek na łączną kwotę ponad 260 mln zł. Warto dodać, że dotychczas, dzięki Inicjatywie Jeremie, FRW rozdysponował aż 138,3 mln zł pomiędzy 1069 przedsiębiorstwa.

Projekt niskooprocentowanych pożyczek: „Inwestycje, Innowacje, Energetyka”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020, uruchomiony przez Bank Gospodarstwa Krajowego ma na celu wzmocnić konkurencyjność firm na lokalnym rynku oraz zdolności do rozszerzenia działalności o nowe produkty. Projekt zakłada, że ze wsparcia skorzysta min. 540 przedsiębiorców z sektora małych i średnich przedsiębiorstw.

Dlaczego warto zainteresować się tą inicjatywą?

Przede wszystkim dlatego że, pożyczki udzielane są na warunkach korzystniejszych niż rynkowe lub gdy nie jest to możliwe na warunkach rynkowych.

Do kogo skierowany jest program?

Program skierowany jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorców (również rozpoczynających własną działalność gospodarczą) realizujących na terenie województwa dolnośląskiego przedsięwzięcia zwiększające zastosowanie innowacji w przedsiębiorstwach, przedsięwzięcia rozwojowe oraz inwestycje przedsiębiorstw, przyczyniające się do zwiększenia ich konkurencyjności.

Co oferuje program?

 • pożyczki rozwojowe do 100.000,00 zł dla mikro i małych przedsiębiorstw
 • stałe oprocentowanie pożyczki w całym okresie spłaty wynoszące od 1,83% dla mikroprzedsiębiorstw i od 2,83% dla pozostałych podmiotów
 • brak opłat i prowizji za udzielenie pożyczki
 • okres spłaty pożyczki do 5 lat
 • okres karencji w spłacie rat kapitałowych – do 6 miesięcy
 • nieodpłatna pomoc w wypełnianiu wniosku pożyczkowego
 • minimum formalności
 • krótki czas rozpatrzenia wniosku

Na co można przeznaczyć pożyczkę?

 • wprowadzanie innowacyjnych produktów i procesów oraz usług
 • rozwój lub rozbudowa istniejącego przedsiębiorstwa
 • inwestycje w sprzęt produkcyjny, nowoczesne maszyny i urządzenia prowadzące do zwiększenia skali działalności firmy lub wzrostu zasięgu oferty firmy
 • finansowanie kapitału obrotowego, bezpośrednio związanego z realizacją przedsięwzięcia rozwojowego

Zabezpieczenie spłaty

W przypadku udzielenia jednostkowej pożyczki w wysokości nie przekraczającej kwoty 20.000 zł, możliwe jest zabezpieczenie w formie weksla własnego. FRW ma jednak prawo wymagać dodatkowego zabezpieczenia, w zależności od oceny ryzyka związanego z transakcją.

 

PODATEK Biuro Rachunkowe Wrocław

Zastrzeżenia prawne.Materiały przedstawione na naszej stronie internetowej są przeznaczone jedynie do celów informacyjnych. Żadna z informacji znajdujących się na tej stronie internetowej nie stanowi porady podatkowej ani prawnej. Osoby zainteresowane uzyskaniem bardziej szczegółowych informacji lub porad dotyczących kwestii zawartych na tej stronie proszone są o skontaktowanie się bezpośrednio z Kancelarią Rachunkową Krzysztof Krukowski. Dokładamy starań, aby przedstawiane informację były kompletne, prawdziwe i aktualne. Nie ponosimy jednak odpowiedzialności za ewentualne braki w zamieszczonych materiałach, ani możliwe rezultaty działań podjętych w oparciu o nie. Wykorzystanie materiałów zawartych na stronie oraz samej strony, w całości lub części, w celu innym niż użytek osobisty, wymaga pisemnej zgody właściciela Kancelarii Rachunkowej.