2 zmiany, które ułatwią życie podatnikowi

Na początku tego roku w życie weszła nowelizacja , wprowadzająca do ordynacji podatkowej dwie ważne zmiany.

 

Pierwsza z nich dotyczy zmiany sposobu przeprowadzenia korekt przychodów i kosztów. Dotychczas korekty takie musiały być realizowane w roku podatkowym, w którym powstał przychód lub wystąpił koszt. Teraz zmiany dokonuje się w okresie, w którym została wystawiona faktura korygująca.

 

Poza tym, od tego roku kontrola skarbowa może być przeprowadzana w miejscu, gdzie przechowywane są dokumenty księgowe podatnika, np. w jego biurze rachunkowym lub w miejscu jego zamieszkania (jeśli tam prowadzi działalność)

 

PODATEK Biuro Rachunkowe Wrocław

Zastrzeżenia prawne.Materiały przedstawione na naszej stronie internetowej są przeznaczone jedynie do celów informacyjnych. Żadna z informacji znajdujących się na tej stronie internetowej nie stanowi porady podatkowej ani prawnej. Osoby zainteresowane uzyskaniem bardziej szczegółowych informacji lub porad dotyczących kwestii zawartych na tej stronie proszone są o skontaktowanie się bezpośrednio z Kancelarią Rachunkową Krzysztof Krukowski. Dokładamy starań, aby przedstawiane informację były kompletne, prawdziwe i aktualne. Nie ponosimy jednak odpowiedzialności za ewentualne braki w zamieszczonych materiałach, ani możliwe rezultaty działań podjętych w oparciu o nie. Wykorzystanie materiałów zawartych na stronie oraz samej strony, w całości lub części, w celu innym niż użytek osobisty, wymaga pisemnej zgody właściciela Kancelarii Rachunkowej.