Faktura jest dokumentem potwierdzającym dokonanie sprzedaży przez podmiot niebędący podatnikiem podatku VAT. Przedsiębiorcy przyzwyczaili do nazywania jej „rachunkiem” – jednakże od 2014 r. na mocy zmienionych przepisów pojęcie „rachunku” przestało funkcjonować.
Każda z wyżej wymienionych grup nie-VAT-owców musi zawrzeć na fakturze:

  • Datę wystawienia;
  • Kolejny numer porządkowy;
  • Imię i nazwisko/nazwa oraz adres zamieszkania/siedziby podatnika i nabywcy towaru lub usługi;
  • Dane dotyczące sprzedawanego towaru bądź usługi, tj: Nazwę, ilość/zakres, cenę jednostkową, kwotę należności ogółem (wyłacznie liczbowo)

Dodatkowo przedsiębiorcy zwolnieni przedmiotowo z podatku VAT muszą zawrzeć na fakturze przepis wskazujący na owe zwolnienie (np. odwołanie do konkretnego przepisu ustawy o podatku VAT).
Przedsiębiorcy zwolnieni podmiotowo z podatku VAT mają obowiązek wystawienia faktury tylko i wyłącznie na żądanie nabywcy, który ma do tego prawo przez 3 miesiące od daty nabycia towaru lub odbioru usługi.