Nr faktury korygującej:
Data wystawienia:
Data sprzedaży:
Miejsce wystawienia:
Waluta:
Faktura korygowana:
  Nr faktury:
  Data wystawienia:

Sprzedawca:NIP:

Nabywca:NIP:

Lp.  Nazwa J.m.  PKWiU  Ilość  Cena netto Kwota
netto
Stawka  VAT Kwota
VAT
Wartość brutto
 
            Przed korektą
1
2
3
4
5
Razem wartości z faktury oryginalnej: --
 
            Po korekcie
1
2
3
4
5
(Pozycje mające zerową cenę bądź ilość nie będą pokazane na wydruku)

 
Razem:
w tym:

Kwota zwiększenia/zmniejszenia wartości brutto faktury:
Kwota zwiększenia/zmniejszenia wartości podatku VAT:

Uwagi:
Sposób zapłaty:
Nazwa Banku:
Numer Konta:
Termin zapłaty:
Słownie:  


............................................
Osoba upoważniona do odbioru faktury VAT korygującej
............................................
Osoba upoważniona do wystawienia faktury VAT korygującej