Nr Faktury:
Data wystawienia:
Data sprzedaży:
Miejsce wystawienia:
Waluta:


Sprzedawca:NIP:

Nabywca:NIP:

Lp.  Nazwa J.m.  PKWiU  Ilość  Cena netto Kwota
netto
Stawka  VAT Kwota
VAT
Wartość brutto
1
2
3
4
5
(Pozycje mające zerową cenę bądź ilość nie będą pokazane na wydruku)

 
Razem:
w tym:

Uwagi:
Sposób zapłaty:
Nazwa Banku:
Numer Konta:
Termin zapłaty:
Słownie:  


............................................
Osoba upoważniona do odbioru faktury VAT
............................................
Osoba upoważniona do wystawienia faktury VAT