Faktura korygująca to rodzaj dokumentu, który ma doprowadzić fakturę pierwotną do stanu zgodnego z rzeczywistością. Wystawia się ją ze względu na sformalizowany charakter faktur nie pozwalający na dokonywanie jakichkolwiek zmian i dopisków w fakturach pierwotnych.
Fakturę korygującą może wystawić jedynie wystawca faktury pierwotnej. Jeżeli natomiast nabywca chce dokonać zmian może to zrobić jedynie za pomocą noty korygującej. Nota korygująca musi być zawsze zaakceptowana przez wystawcę. Wystawca faktury pierwotnej natomiast musi mieć potwierdzenie odbioru faktury korygującej tylko w przypadku zmniejszenia podatku należnego. Wyjątkiem jest sytuacja w której podatnik nie uzyskał potwierdzenia mimo udokumentowanej próby dostarczenia faktury korygującej do nabywcy. Warto wspomnieć, że ustawodawca nie sprecyzował w jaki sposób powinna przebiegać procedura akceptacji. Poza tradycyjnym podpisem można zatem skorzystać np. z elektronicznej formy potwierdzenia, jaką jest e-mail.
Korekty podatku należnego z faktury korygującej „in minus” dokonujemy w momencie otrzymania faktury korygującej przez nabywcę. Korekta podatku należnego z faktury korygującej „in plus” zawsze powinna byś ujęta w miesiącu sprzedaży towaru bądź usługi.